AVG Advocaat

AVG advocaat voor het privacy recht voor ondernemers en organisaties

Zit u met vragen als: AVG, wat is dat? AVG, wat mag wel en niet? AVG, wat moet ik doen? AVG wat zijn persoonsgegevens? Of AVG, ben ik compliant? En zo niet, AVG compliance hoe regel ik dat? Met al dit soort vragen kunt u terecht bij uw AVG advocaat. Uw advocaat voor het privacy recht voor ondernemers en organisaties.

Over de AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming - ook vaak aangehaald als: General Data Protection Regulation (GDPR) - is sinds 25 mei 2018 van toepassing in de hele Europese Unie. Het gaat hierbij om de bescherming van persoonsgegevens, dat zijn gegevens die herleidbaar zijn naar individuen. Denk aan de persoonsgegevens van bijvoorbeeld klanten, werknemers en persoonsgegevens van uw leveranciers. Als je die bewaart; kopieert of er iets anders mee doet dan is de AVG (GDPR) van toepassing.

Wat zijn bijzondere persoonsgegevens AVG? 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming maakt een verschil tussen bijzondere persoonsgegevens van gewone persoonsgegevens. Er is sprake van bijzondere persoonsgegevens als gegevens zo gevoelig zijn dat de verwerking ervan iemands privacy ernstig kan beïnvloeden. Zulke persoonsgegevens mogen daarom alleen onder strikt in de AVG vastgelegde voorwaarden verwerkt worden.

Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens over iemands gezondheid, godsdienst, ras, strafrechtelijk verleden of seksuele leven; het lidmaatschap van een vakvereniging en iemands BSN-nummer (burgerservicenummer).

Dit roept bij velen de vraag op, al deze regels van de AVG, wat moet ik er mee? 

AVG compliance

Terug naar de vraag; AVG wat moet ik? Doel van de AVG is bewustwording over het gebruik van privacygegevens. 

AVG compliance - persoonsgegevens AVG

AVG compliance vraagt dat door of voor uw bedrijf op een rij wordt gezet welke privacygegevens verwerkt worden; dat wil zeggen bewaard of op een andere wijze gebruikt worden. 

Hoe gaat u daar mee om? Welke persoonsgegevens zijn privacygevoelig? Betreft het bijzondere persoonsgegevens AVG? Wat is dan de AVG grondslag voor de verwerking? 

AVG compliance – gegevensverwerkingsovereenkomst AVG

AVG compliance betekent dat u met alle derden die persoonsgegevens voor u verwerken een AVG gegevensverwerkersovereenkomst sluit, vaak ook aangehaald als gegevensverwerkingsovereenkomst AVG. Daar zit dus geen betekeningsverschil tussen. U bent dan de verwerkingsverantwoordelijke, zij zijn in de terminologie van de AVG, gegevensverwerker. Zij hebben andere verplichtingen dan u volgens de AVG! Let daarop voor het tekenen van een  gegevensverwerkingsovereenkomst, zodat u later geen verwijten krijgt over een onvoldoende AVG compliance.  

AVG compliance – opstellen verwerkingsregister door AVG advocaat

Compliance volgens de AVG regelen vraagt gebruik van persoonsgegevens controleren, een check persoonsgegevens zo u wilt en dan voor alle soorten persoonsgegevens die verwerkt worden op een rij te zetten hoe deze gegevens worden gebruikt en wat de wettelijke AVG grondslag daarvoor is. Het is verstandig dat de AVG grondslagen worden vermeld in uw AVG register waarin u voor de AVG verantwoordt hoe u AVG compliance in elkaar zit. Uw kunt hiervoor terecht bij uw AVG Advocaat van SMART Advocaten. 

Als u dit helder heeft vastgelegd in een AVG verwerkingsregister en hieruit blijkt dat u zich inspant om persoonsgegevens alleen te gebruiken op een basis die is toegestaan door de wet, dan zult u vooralsnog nog niet snel een boete krijgen. Belangrijk omdat de autoriteit persoonsgegevens (AP) boetes kan opleggen van maximaal 20 miljoen of 4% van de wereldwijde omzet van een bedrijf als de privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet worden nageleefd. 

AVG Advocaat – onze dienstverlening

Onze AVG advocaat verzorgt het privacy recht voor verschillende ondernemers en organisaties. Denk aan opstellen van uw AVG register; opstellen verwerkingsovereenkomst; doorvoering Data Impact Assessment; scholing voor uw Functionaris gegevensbescherming; assistentie bij naleving van de AVG, zoals het al dan niet melden van een datalek; invoering van AVG compliance in uw organisatie.

Verdere vragen over de AVG (GDPR)?  Neemt u gerust contact op met uw AVG Advocaat, Martijn de Schepper, bij SMART Advocaten. Hij kan u vertellen wat u met de AVG moet.

Uw advocaten

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs