Aandeelhoudersgeschil

Onze ondernemingsrechtadvocaten in Eindhoven zijn als huisadvocaat voor de ondernemer vaak actief als klankbord. Daarbij lossen we vaak grote en kleine dagelijkse problemen op voor ondernemers uit heel Nederland met een zwaartepunt in de regio Eindhoven, Helmond en de Kempen. Wij voorkomen procedures, maar pakken ook door als er geprocedeerd moet worden.

Onze ondernemingsrechtadvocaten hebben veel ervaring met het oplossen van geschillen tussen aandeelhouders. Dit doen wij door verschillen met praktische oplossingen van tafel te halen of door uitkoop van een mede- aandeelhouder te realiseren. Soms door bemiddeling of mediation en soms als bruggen bouwende advocaat van een der partijen. Ruzie tussen aandeelhouders leidt vaak tot het verzwakken of kapot gaan van een onderneming. Door doelbewust, oplossingsgericht en snel met elkaar tot afspraken te komen kan beschadiging van een onderneming worden voorkomen. Op deze manier kan er worden gezorgd dat zowel de uitgekochte aandeelhouder als de uitkopende aandeelhouder verder kunnen.

Wil de medeaandeelhouder nergens aan meewerken, dan kan uitstoten van de medeaandeelhouder (verplichte verkoop van aandelen) of verplichte medewerking aan uittreden (verplicht overnemen van aandelen) via de rechter worden afgedwongen. Dat kan bij de rechtbank om de hoek, maar als er grote problemen zijn soms ook via een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer in Den Haag. Daarbij geldt dat een slechte oplossing beter is dan geen oplossing, maar een gezamenlijke oplossing is meestal het beste voor alle partijen inclusief de onderneming.

Uw advocaten

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs