Aandeelhouders

Ieder bedrijf heeft eigenaren. De eigenaar van een vennootschap noemen wij aandeelhouder. De aandeelhouders zijn uiteindelijk de eigenaren van het vermogen van het bedrijf. De aandeelhouders zijn ook degenen die het voor het zeggen hebben binnen een besloten vennootschap of naamloze vennootschap. Meestal hebben de aandeelhouders even veel stemrecht en even veel recht op een winstuitkering (dividend). Maar dat kan je ook anders regelen. Zo kan een aandeelhouder ook stemrecht hebben zonder recht te hebben op dividend of wel recht hebben op een winstuitkering, maar geen stemrecht hebben. Een aandeelhouder kan ook minder stemrecht hebben of minder winstrecht hebben dan andere aandeelhouders. De rechten van de aandeelhouders zijn vastgelegd in de statuten, die in een notariële akte zijn vastgelegd.

Aandeelhouders kunnen afspraken maken; ook over hoe te stemmen in de aandeelhoudersvergadering (AVA). Denk bijvoorbeeld aan het vaststellen van de management fee; dividendbeleid; of afspraken over verkoop als er een goede koper voorbij komt. Dat staat meestal in een aandeelhoudersovereenkomst.

Uw advocaten

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs