Juridische vorm onderneming

Bedrijfsvormen

Bij het starten van een onderneming kan een MKB’er kiezen tussen een eenmanszaak met of zonder personeel, een V.O.F. of maatschap (waarbij men nog steeds persoonlijk aansprakelijk is voor de zakelijke schulden), of voor een B.V. of coöperatie UA (met uitsluiting van aansprakelijkheid). Vaak begint een ondernemer met een V.O.F. of eenmanszaak omdat dit bij de start van de onderneming fiscaal gunstig is. Daarna wordt er aan de bedrijfsvorm vaak geen aandacht meer geschonken. Als dan een aantal jaren later een faillissement volgt vanwege economische tegenwind is men ineens persoonlijk aansprakelijk voor alle zakelijke schulden, terwijl men dat had kunnen voorkomen.

BV in oprichting

Voor bijna ieder MKB-bedrijf geldt dat het verstandig is om vanaf de start of nadat het bedrijf is opgebouwd de V.O.F.–vorm los te laten en voor de BV vorm te kiezen. Met de invoering van de Flex B.V. streeft de wetgever ernaar MKB’ers meer kansen te geven om zichzelf op een goede manier juridisch af te schermen. Dit zou als gevolg moeten hebben dat mensen actiever durven te ondernemen.

Ondernemersrisico ZZP

Nu er steeds meer ZZP’ers (eenmansbedrijven) actief zijn, is het gezamenlijk vormen van een coöperatie U.A., waarmee kan worden samengewerkt zonder werknemers in dienst te moeten nemen, een interessant alternatief. Op deze manier kan met een beperkt ondernemersrisico toch de professionaliteit van een organisatie worden opgebouwd.

Aandeelhoudersovereenkomst en statuten

Een ondernemer kan ook veel problemen voorkomen door een V.O.F.- overeenkomst op maat of door een duidelijke aandeelhoudersovereenkomst, al dan niet met afgestemde statuten. Als men een bedrijf start, zijn de daaraan gerelateerde kosten vaak een bezwaar om dit goed te regelen. Dat is begrijpelijk, maar regelmatig betalen de ondernemers daarvoor later driedubbel en dwars de prijs. Het verdient absoluut aanbeveling om, in ieder geval zodra een onderneming enige omvang krijgt, te zorgen dat er een goede V.O.F. – of aandeelhoudersovereenkomst ligt, die op maat gemaakt is voor de specifieke onderneming en ondernemers die daarin samenwerken. Wij ondersteunen u graag bij het opstellen van een dergelijke overeenkomst. Wij kunnen u tevens een voorbeeld aandeelhoudersovereenkomst verschaffen. Voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden, neem contact met ons op.

Uw advocaten

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs