Personen vennootschap

Sinds de wet, per 1 oktober 2012, niet meer de verplichting kent dat de oprichter(s) van een besloten vennootschap (verder te noemen: B.V.), ten minste 18.000,00 euro als startkapitaal moet inbrengen, is het gemakkelijker voor ondernemers om een B.V. op te richten.

Persoonlijke aansprakelijkheid

Hoewel een B.V. op bepaalde gebieden, waaronder het aansprakelijkheidsrecht, zeker voordelen voor de ondernemer biedt, drijven veel ondernemers hun onderneming nog steeds als eenmanszaak of vanuit een personenvennootschap. Veelal gebeurt dat laatste uit gewoonte of om fiscaaltechnische motieven.
Bij het kiezen voor een personenvennootschap gaat het dus om de afweging tussen enerzijds de uitsluiting van risico’s op het gebied van o.a. (persoonlijke) aansprakelijkheid en anderzijds de fiscale motieven.

De diverse personenvennootschappen

De personenvennootschappen kunnen als volgt worden ingedeeld:

  1. De maatschap;
  2. De Vennootschap onder Firma (verder te noemen: V.O.F.);
  3. De commanditaire vennootschap (verder te noemen: C.V.).

De verdere toelichting op de contracten, verschillen, bevoegdheden en aansprakelijkheidsregimes kunt u hieronder vinden:

Onze dienstverlening

Graag adviseren wij u welke vorm voor u juridisch het meest passend is. Ook kunnen wij voor u de meest ideale samenwerkingsvorm vastleggen in een overeenkomst op maat. Belt u ons gerust voor een vrijblijvend gesprek.

Uw advocaten

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs