Faillissement

Bij faillissementsaanvraag, het voorbereiden van faillissement of een failliete debiteur zijn onze advocaten u graag tot steun.

Vrijwel iedere ondernemer krijgt wel eens te maken met een onderneming in slecht weer; een dreigend faillissement of een faillissement. Met de juiste voorzorgsmaatregelen en door adequaat optreden is het vaak mogelijk om de schade te beperken. Bijvoorbeeld om een gecontroleerd faillissement of een doorstart na faillissement te realiseren of om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen of te beperken. Vrijwel altijd heeft u daarbij juridische ondersteuning nodig van een specialist. Een faillissementsaanvraag kan bijvoorbeeld alleen door een advocaat worden verzorgd. Wanneer uw onderneming failliet wordt verklaard, is het verstandig om uw belangen te laten behartigen door een ervaren en deskundige advocaat. De belangen van uw schuldeisers worden immers behartigd door een ervaren curator.

In ons kantoor zijn drie advocaten doorkneed in faillissementsrecht. Zij wisselen kennis uit, overleggen complexe vraagstukken en staan borg voor een doortastende aanpak. Onze advocaten hebben jarenlange ervaring met voorbereiden en aanvragen van faillissement en het verweer tegen faillissement.

Aandachtgebieden

In onze praktijk van het faillissementsrecht onderscheiden we vier centrale aandachtsgebieden:

1. Faillissementsaanvraag

Wat is verstandig, wat is haalbaar? Onze advocaten ondersteunen u graag in uw besluitvorming omtrent en uitvoering van een faillissementsaanvraag en schadebeperking middels een gecontroleerd faillissement.

2. De doorstart na een faillissement

Wanneer de failliete onderneming gezonde onderdelen bevat, is een doorstart mogelijk. Snel handelen en het voorkomen van een verwijt van onbehoorlijk bestuur zijn daarbij van cruciaal belang. We staan u graag bij in uw traject van een doorstart.

3. Bestuurdersaansprakelijkheid

Bij zijn aanstelling zal de curator eerst onderzoeken of de bestuurder aan zijn wettelijke en statutaire verplichtingen heeft voldaan. Zo niet, dan verwijt hij onbehoorlijk bestuur. Wanneer de bestuurder er niet in slaagt dit verwijt te weerleggen, of alsnog aan de verplichtingen te voldoen, is hij hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort in het faillissement. Ons eerste belang is te zorgen dat aansprakelijkheid als bestuurder wordt voorkomen.

4. De mogelijkheden van de faillissementscrediteur

Uw klant failliet, wat nu? Het belangrijkste is om door middel van goede contracten te voorkomen dat u schuldeiser wordt van een failliete debiteur. Is uw debiteur toch failliet, dan kijken wij voor u of de vordering toch nog (deels) te innen valt bij de failliete klant of op goederen van de failliete debiteur.

Of het nu om een faillissementsaanvraag of juist een verweer tegen een faillietverklaring gaat, onze faillissementsrecht advocaten kunnen u adviseren over de beste opzet en aanpak. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.