Oad failliet, banen gered

Busbedrijf Oad (sinds 1924) groeide van busbedrijf voor personenvervoer uit tot één van Nederlands grootste reisbureauketens. Het telde ruim 220 reisbureaus en de grootste particuliere touringcarvloot van Nederland. Op 25 september was het voorbij.

Door het faillissement van Oad hebben de curatoren de arbeidsovereenkomsten met meer dan 1750 werknemers moeten opzeggen. Inmiddels heeft D-Reizen enkele onderdelen van Oad overgenomen. Hierdoor blijven enkele honderden arbeidsplaatsen behouden. Dit soort overnames na faillissement zijn schering en inslag. Ze hebben nogal wat juridische gevolgen voor het ontslagen en voor het overgenomen personeel.

Bij een gewone overname gaan de bestaande rechten en plichten van de overgenomen werknemers automatisch over op de opvolgende werkgever. Zo niet bij een overname na faillissement. De opvolgende werkgever kan nu alle bestaande arbeidsvoorwaarden ter discussie stellen. Wie hier niet op in wil gaan, kan een baan meestal vergeten.

Een belangrijke vraag is: mag de opvolgende werkgever aan de ‘nieuwe’ werknemers opnieuw binnen 3 jaren 3 opeenvolgende arbeidscontracten voor bepaalde tijd aanbieden? De Hoge Raad oordeelde in 2006 dat dan toch snel sprake is van opvolgend werkgeverschap met volle ontslagbescherming. Uitzonderingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld als een overgenomen werknemer substantieel ander werk gaat doen.

Veel faillissementen dienen vooral om snel en effectief te reorganiseren. Het personeel is immers vlot en zonder formaliteiten te ontslaan. Daarna volgt een snelle, vooraf geregisseerde doorstart. Veel van de door de curator ontslagen werknemers blijven zonder sociaal plan achter. Bij een faillissement dat voldoende oplevert kan het soms toch de moeite lonen als gezamenlijke werknemers een afzonderlijke claim neer te leggen.