Mogelijkheden faillissementscrediteur

Een faillissement betekent slecht nieuws, niet alleen voor de ondernemer maar ook voor zijn leveranciers.

De positie van de schuldeiser in faillissement

Een curator begint meestal met orde op zaken te stellen. Omdat rekeningen niet betaald kunnen worden en verzekeringen, arbeidscontracten en huurovereenkomsten doorlopen, moet een curator snel veel praktische zaken regelen. Als schuldeiser moet je dit vaak afwachten. Heb je als schuldeiser goederen geleverd aan de failliete klant onder eigendomsvoorbehoud? Dan kun je dit het beste direct opeisen. Het liefst nog voor het faillissement! Lever je vaker aan dezelfde klanten? Dan is het wenselijk dat aantoonbaar is welke goederen wanneer geleverd zijn. Door bijvoorbeeld een opdrachtcode of datum met een sticker op de verpakking of het product aan te brengen, kun je je positie als schuldeiser in faillissement versterken. Het eigendomsvoorbehoud is het belangrijkste instrument jegens de curator bij een failliete klant.

Als crediteur benadeeld door de curator?

Vaak heeft een curator de crediteur niet veel meer te bieden dan slecht nieuws. Maar er zijn uitzonderingen. Voornamelijk op het moment dat een schuldeiser er belang bij heeft dat een curator iets doet of nalaat. Denk bijvoorbeeld aan het starten van een procedure of het nakomen van een leveringsverplichting. Iemand die zich borg heeft gesteld voor het betalen van huurpenningen heeft er immers belang bij dat de curator de huurovereenkomst direct na het uitspreken van het faillissement opzegt. Maar ook een verhuurder kan daar belang bij hebben, bijvoorbeeld als hij al een nieuwe huurder heeft gevonden die per direct het pand in wil. Maar wat als een curator een bestuurder niet aansprakelijk stelt terwijl hij een leverancier aantoonbaar opzettelijk heeft benadeeld?

Bescherming tegen de curator?

Wanneer overleg met de curator niets oplevert sta je niet met lege handen. Een faillissementscrediteur kan de rechter-commissaris vragen te bevelen dat een curator een bepaalde handeling verricht of nalaat. Volgens artikel 69 van de faillissementswet beslist de Rechter-commissaris binnen 3 dagen. Een ongekend snelle en informele procedure. Als een crediteur wordt benadeeld door de curator, of een crediteur dreigt te worden benadeeld door een curator, dan kan de Rechter-Commissaris daar een stokje voor steken. Let wel: vaak is het faillissement de oorzaak van de problemen en niet de curator. Daarom geldt: de curator mag veel, maar niet alles.

In sommige gevallen heeft een curator vooraf toestemming gevraagd en gekregen van de Rechter-commissaris. Soms is dat wettelijk vereist, bijvoorbeeld wanneer de curator een arbeidsovereenkomst opzegt. De belanghebbende kan in dat geval op grond van artikel 67 faillissementswet binnen vijf dagen beroep aantekenen tegen de beslissing van de Rechter-commissaris, daarna is de toestemming onherroepelijk.

Meer informatie

Heeft u het idee dat een curator u onnodig dwars zit, bel dan met uw advocaat voor advies. Een schuldeiser bij een faillissement heeft soms meer mogelijkheden dan hij denkt. Wilt u meer weten over uw mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Uw advocaten

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs