Bestuursrechtelijke verkeersrecht

Naast het verkeersstrafrecht is er ook het bestuursrechtelijke verkeersrecht. De wetgever heeft ervoor gekozen een deel van het verkeersrecht in het bestuursrecht te regelen. Binnen het bestuursrechtelijke verkeersrecht heeft de wetgever allerlei bevoegdheden aan het CBR gegeven.

Op grond van deze bevoegdheden kan het CBR allerlei bestuursrechtelijke maatregelen nemen, te weten het onderzoek naar de rijgeschiktheid, de EMA-cursus en de EMG-cursus. Daarnaast is er de recidiveregeling ex artikel 123b Wegenverkeerswet. Wanneer iemand binnen 5 jaar voor de tweede keer wordt veroordeeld wegens het rijden onder invloed van alcohol, wordt het rijbewijs van rechtswege ongeldig.

Op deze website gaan wij nog dieper in op de volgende onderwerpen:

  1. Onderzoek naar de rijgeschiktheid
  2. Eigen verklaringprocedure CBR
  3. Recidiveregeling rijden onder invloed
  4. Belang CBR advocaat
  5. Rijbewijs ongeldig verklaard door het CBR
  6. Rijbewijs geschorst door CBR

Wanneer u te maken krijgt met CBR-maatregelen, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Zo kan uw rijbewijs ongeldig worden verklaard. Verkeersrechtadvocaat Bert Kabel is in Nederland de meest ervaren advocaat op het gebied van CBR-procedures. De afgelopen 15 jaar heeft hij honderden mensen bijgestaan die te maken hebben gehad met maatregelen van het CBR.