Onderzoek naar de rijgeschiktheid

Nadat een bestuurder van een motorvoertuig onder invloed van alcohol heeft gereden, doet de politie hiervan melding aan het CBR. Het CBR zal dan aan de hand van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid gaan kijken welke maatregel zij mogen opleggen.

Eén van de maatregelen die het CBR kan opleggen is het onderzoek naar de rijgeschiktheid. In artikel 23 van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid is opgenomen wanneer het CBR dit onderzoek naar de rijgeschiktheid mag opleggen. Het CBR mag dit rijgeschiktheidsonderzoek opleggen:

  • bij de bestuurder een adem- of bloedalcoholgehalte is geconstateerd dat gelijk is aan of hoger is dan 785 ug/l, respectievelijk 1,8 promille;
  • bij een beginnend bestuurder een adem- of bloedalcoholgehalte is geconstateerd dat gelijk is aan of hoger is dan 570 ug/l, respectievelijk 1,3 promille; 
  • ten aanzien van de bestuurder binnen een periode van vijf jaar tenminste drie maal proces-verbaal is opgemaakt op verdenking van het rijden onder invloed van alcohol, waarbij bij één van die verdenkingen een adem- of bloedalcoholgehalte is geconstateerd dat hoger is dan 220 ug/l, respectievelijk 0,5 promille, dan wel 88 ug/l, respectievelijk 0,2 promille, indien één van die feiten is begaan als beginnend bestuurder, of waarbij hij tenminste eenmaal heeft geweigerd mee te werken aan een ademanalyseonderzoek
  • wanneer de bestuurder niet in aanmerking komt voor de EMA-cursus.

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid is een psychiatrisch onderzoek. Dit rijgeschiktheidsonderzoek valt in drie deelonderzoeken uiteen, te weten een bloedonderzoek, een lichamelijk onderzoek en een psychiatrisch onderzoek.

Naar aanleiding van dit onderzoek naar de rijgeschiktheid kunnen er drie diagnoses worden gesteld, te weten de diagnoses alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid conform de DSM IV-criteria en de diagnose alcoholmisbruik in ruime zin.

De voor het CBR keurend psychiaters stellen met name de diagnose alcoholmisbruik in ruime zin erg snel. Naast een aanhouding wegens het rijden onder invloed van alcohol heeft men weinig extra nodig om deze diagnose te stellen. In de praktijk blijkt 80 tot 90% van de bestuurders voor dit onderzoek naar de rijgeschiktheid te worden afgekeurd. Om die reden is het belangrijk dit onderzoek naar de rijgeschiktheid niet te onderschatten.