Rijbewijs ongeldig verklaard door CBR

Het CBR is in Nederland belast met het beoordelen van de rijgeschiktheid en rijvaardigheid van bestuurders. Dit kan zijn bij de afgifte van een rijbewijs maar ook bij de intrekking van een rijbewijs. In het laatste geval is er sprake van dat een rijbewijs ongeldig is verklaard door het CBR.

Artikel 131 WVW 1994 bevat de wettelijke grondslag voor het nemen van maatregelen door het CBR. Die maatregelen zijn kort gezegd de educatieve maatregelen ter bevordering van de rijvaardigheid of rijgeschiktheid en onderzoeken naar de rijvaardigheid en rijgeschiktheid.

Wanneer het CBR terecht een maatregel neemt, is de betrokkene verplicht daaraan mee te werken. Bij gebreke van medewerking schrijft artikel 132 lid 2 WVW 1994 voor dat het rijbewijs door het CBR ongeldig moet worden verklaard. In de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid is opgenomen wanneer er onder meer sprake van het verlenen van geen medewerking.

Voor het ongeldig verklaren van een rijbewijs moet uiteraard wel een wettelijke bevoegdheid zijn. Die is gelegen in artikel 134 lid 2 WVW 1994. Indien de uitslag van een onderzoek daartoe aanleiding geeft, mag het rijbewijs door het CBR pas ongeldig worden verklaard.

Als het CBR van plan is het rijbewijs na een onderzoek ongeldig te verklaren, moet het dit aan de rijbewijshouder mededelen. Het CBR is verplicht daarbij te vermelden dat de rijbewijshouder binnen 2 weken een tweede onderzoek kan aanvragen. De kosten van dat onderzoek dient de betrokkene zelf te betalen.

Een ongeldigverklaring van een rijbewijs hoeft niet altijd terecht te zijn. Het CBR maakt vaak gebruik van keurend artsen. Deze artsen stellen soms ten onrechte een diagnose. In de regel wordt deze diagnose dan door het CBR overgenomen. Het gevolg is dan vaak dat het rijbewijs ongeldig wordt verklaard.

In de rechtspraak zijn criteria ontwikkeld waaraan medische rapporten dienen te voldoen. Ook zijn er soms medische richtlijnen van beroepsorganisaties. Een voorbeeld daarvan is de richtlijn voor rijbewijskeuringen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Wanneer de keurend arts zich niet aan de richtlijn heeft gehouden, kan daar in een procedure een beroep op worden gedaan.

Om te weten of een besluit waarbij een rijbewijs door het CBR ongeldig is verklaard, aanvechtbaar is, is actuele kennis van de wetgeving en rechtspraak strikt vereist. Het is mijn ervaring dat veel advocaten hier niet altijd precies van op de hoogte zijn. Dit heeft tot gevolg dat bepaalde verweren beter niet gevoerd hadden kunnen worden en bepaalde verweren ten onrechte niet zijn gevoerd.

Is uw rijbewijs ongeldig verklaard door het CBR en wilt u dit aanvechten? U mag hierover altijd eerst eens vrijblijvend telefonisch contact met ons opnemen. Ons telefoonnummer is 040- 2841172.