Belang CBR advocaat

Alle mensen met een rijbewijs hebben ooit met het CBR te maken gehad. Gelukkig zijn er minder mensen die een geschil met het CBR hebben gehad. Wanneer u wel een twist met het CBR heeft, kan die zo hoog oplopen dat u een goede advocaat nodig heeft. In dit artikel wordt ingegaan op het belang van de keuze voor een goede CBR advocaat.

Het CBR heeft talloze bevoegdheden met betrekking tot het rijbewijs. Die bevoegdheden zien niet alleen op de afgifte van rijbewijzen maar ook op de ongeldigverklaring van rijbewijzen. Wanneer een rijbewijs door het CBR ongeldig wordt verklaard, zal iemand het daar vaak niet mee eens zijn. Dan ontstaat vaak het belang bij een goede CBR advocaat.

Bij zaken tegen het CBR komen verschillende aspecten om de hoek kijken. Ten eerste is de regelgeving redelijk ingewikkeld en verspreid over meerdere wetten en regelingen. Ten tweede komt aan de jurisprudentie veel betekenis toe. Ten derde is het belangrijk om te weten hoe het CBR en rechters in de praktijk omgaan met bepaalde verweren.

Doordat er in CBR-zaken meerdere aspecten van belang zijn, is het cruciaal dat een advocaat weet waar hij mee bezig is. In de praktijk zien wij regelmatig dat advocaten procedures zijn begonnen die kansloos waren. In CBR-zaken komt het ook voor dat een advocaat bepaalde kansrijke verweren niet voert en kansloze wel. Vanwege het belang bij het rijbewijs is dit uiteraard zonde.

Wanneer u een geschil met het CBR heeft, adviseren wij een gespecialiseerde CBR advocaat in te schakelen. Op internet zijn er vele websites te vinden van advocaten en niet-advocaten met informatie over CBR-zaken. Voor een rechtszoekende is het vaak lastig het kaf van het koren te scheiden.

Bij de keuze van een gespecialiseerde CBR advocaat adviseren wij meerdere advocaten met elkaar te vergelijken. Wanneer een advocaat zegt dat hij gespecialiseerd is in procedures tegen het CBR, zou daar op internet ook bewijs van te vinden moeten zijn.

U zou bijvoorbeeld de naam van de advocaat bij een zoekmachine op internet kunnen intoetsen en kunnen kijken wat voor zoekresultaten de zoekmachine geeft over de advocaat. Ook zou u op de website van de Raad van State bij het zoeken in uitspraken de volledige naam van de advocaat kunnen intoetsen. Wanneer dit geen enkel zoekresultaat oplevert, kunt u twijfelen over de deskundigheid van die advocaat in procedures tegen het CBR.

Heeft u een geschil met het CBR en zoekt u een advocaat? U kunt altijd contact opnemen met Bert Kabel van SMART Advocaten. Bert is de meest ervaren CBR advocaat van Nederland. Hij heeft meerdere publicaties op dit gebied op zijn naam staan, waaronder in het Nederlands Juristenblad en het tijdschrift Verkeersrecht. Hij heeft in zijn loopbaan reeds honderden procedures tegen het CBR gevoerd. Tot slot wordt hij door de media regelmatig gevraagd in CBR-kwesties. Zo heeft hij op 16 april 2019 ook meegewerkt aan een uitzending van het televisieprogramma ‘Zembla’ over problemen bij het CBR.