Arbeidscontracten

Arbeidscontracten opstellen

Bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst, discussies over bijzondere bedingen, het wijziging van een arbeidsovereenkomst en in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid, zijn onze advocaten u graag tot steun.

Onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten willen u niet alleen graag ondersteunen in een procedure, maar willen u ook bijstaan ter voorkoming van een procedure. Een goede arbeidsovereenkomst kan immers problemen voorkomen.  

Het arbeidsrecht is een rechtsgebied dat niet alleen een wirwar is van regelingen; het verandert ook snel. Zo is de Wet Werk en Zekerheid op 1 juli 2015 ingevoerd, worden jaarlijks wijzigingen doorgevoerd op de Wet Werk en Zekerheid, veranderen geregeld cao’s en is er ook een toenemende vraag naar flexibele arbeidsverhoudingen. Het arbeidsrecht is dan ook een complex rechtsgebied waardoor het in uw belang is dat u wordt bijgestaan door een team van gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten.

Ons advocatenteam staat zowel werknemers en werkgevers bij. Met u als ondernemer willen zij bouwen aan een langdurige relatie, zodat zij uw organisatie door en door kennen om vervolgens ook als sparringpartner van de directie en HR managers te kunnen fungeren. Als werknemer kunt u ook te maken krijgen met juridische discussies die u liever voert met de ondersteuning van één van onze advocaten. Of het gaat over bijvoorbeeld een wijziging van uw arbeidsovereenkomst of uw rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid, onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten weten wat haalbaar is en staan u adequaat bij.

Aandachtgebieden

In onze praktijk van het arbeidsrecht onderscheiden we vier centrale aandachtsgebieden:

1. Het opstellen van een arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst omvat de belangrijkste afspraken tussen een werkgever en een werknemer. Er zijn verschillende soorten arbeidsovereenkomst zoals een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd. Partijen kunnen echter ook een oproepcontract of min max contract sluiten. Onze advocaten staan u graag bij in het vormgeven en opstellen van een arbeidsovereenkomst, zodat een overeenkomst wordt opgesteld die bij uw onderneming past.

2. Bijzondere bedingen in een arbeidsovereenkomst

Naast de afspraken over de functie van een werknemer of het salaris kunnen partijen ook bijzondere bedingen opnemen in een arbeidsovereenkomst. De meest voorkomende bedingen zijn het concurrentie- of relatiebeding en het proeftijdbeding. Onze specialisten kunnen u als werkgever ondersteunen in het handhaven van deze bedingen. Tevens kunnen wij u als werknemer ondersteunen indien u door deze bedingen onevenredig zwaar wordt getroffen in uw belangen in verhouding met het belang van uw werkgever.

3. Wijzigen arbeidsovereenkomst  

U wilt eenzijdig de arbeidsvoorwaarden van uw werknemer wijzigen. Mag dit wel en bent u als werknemer verplicht om deze wijziging te accepteren? Is in de arbeidsovereenkomst van de werknemer een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen? Heeft de werkgever en groot belang en is de wijziging redelijk en billijk? Het wijzigen van een arbeidsovereenkomst kan soms tot discussies leiden. Wij middelen regelmatig tussen partijen in een dergelijke situatie, maar staan partijen ook bij in een gerechtelijk procedure.

4. Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Er zijn allerlei regels, rechten en plichten voor een werkgever en werknemer als het gaat om ziekte en arbeidsongeschiktheid. Het doel van deze regels is om een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Soms ontstaan er tussen een werkgever en een werknemer conflicten over de ziekte of arbeidsongeschiktheid. Wij begeleiden werkgevers en werknemers graag in dit traject.

Of het nu gaat om het opstellen of wijzigen van een arbeidsovereenkomst of juist juridische ondersteuning bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, onze arbeidsrecht advocaten kunnen u adviseren over de beste opzet en aanpak. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Uw advocaten

Gerelateerde blogs

Hoe flex is voetbal?