Geld, ruzie en rechercheurs

Actualiteiten arbeidsrecht: over geld vinden, ruzie met de FIFA, recherchebureaus en de hoogste billijke vergoeding ooit!

Vanaf nu wil ik u – als geïnteresseerde lezer - maandelijks via een blog op de hoogte gaan houden van de belangrijkste, meest opvallende of gewoonweg leukste ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht. Op deze manier wordt u op een vermakelijke manier op de hoogte gehouden van al het moois dat het arbeidsrecht ons te bieden heeft. En wie weet, kan het nog ooit van pas komen.

Geld gevonden

We beginnen met een geldkwestie: Wat doet u als u tijdens de uitvoering van uw werkzaamheden geld vindt of op iets anders waardevols stuit? Mag u dat houden, en zo ja, komt het dan toe aan de werknemer of aan de werkgever? Daarover mocht het Gerechtshof beslissen. Een medewerker van een afvalverwerkingsbedrijf een vond aantal enveloppen. Daarin zat ruim € 15.000,- aan contant geld en dit wilde houden. De werkgever was het daar niet mee eens. Gevonden geld moet je afstaan, maar wordt er binnen een bepaalde periode geen aanspraak op gemaakt, dan mag je het houden. En daarom hadden beide partijen belang bij het claimen van de vondst. Uiteindelijk trok de werkgever aan het langste eind: de werknemer moest het geld afstaan.

Voetbal en arbeidsrecht (Ruzie met de FIFA)

Voetbal en arbeidsrecht zijn nauw met elkaar verbonden. Dat blijkt uit de rechtszaak die voetballer Lassana Diarra heeft aangespannen tegen de FIFA en de Belgische voetbalbond. Diarra had ruzie gekregen met de trainer van zijn club Local Motief Moskou en wilde bij Charleroi gaan voetballen. Dit werd echter tegengehouden door de FIFA die hem een boete van tien miljoen Euro en een speelverbod van vijftien maanden oplegde. Onterecht, vindt de Europese rechter, namelijk omdat dit in strijd is met vrij verkeer van werknemers in Europa. Omdat de situatie niet meer hersteld kan worden, namelijk omdat Charleroi definitief is afgehaakt, maakt hij nu aanspraak op schadevergoeding.

Beëindiging arbeidscontract

Net zoals de voetbalwereld, worstelt ook de musicalwereld met de regels van het arbeidsrecht. Die passen namelijk niet altijd bij de branche. In deze zaak ging het om de musical ‘Sky’. Voor de werknemer die hierbij betrokken waren was in de arbeidsovereenkomst een clausule opgenomen die bepaalde dat bij het stoppen van de musical, de arbeidsovereenkomsten ook automatisch zouden eindigen. Gevoelsmatig logisch, maar niet in lijn met het gesloten ontslagstelsel van ons arbeidsrecht. Het bleek namelijk dat ‘Sky’ zelf bepaalde wanneer de musical te weinig bezoekers kreeg en moest gaan stoppen. En dat mag niet. Een ontbindende voorwaarde in een arbeidscontract kan, maar deze mag niet afhankelijk zijn van acties van de werkgever zelf. ‘Sky’moest dus, ondanks het stoppen van de musical, de salarissen van de medewerkers doorbetalen tot aan het einde van het contract.

Controle werknemers (Recherche bureaus)

Hoe ver mag een werkgever gaan bij het controleren van zijn zieke werknemers van wie het vermoeden bestaat dat hij ondertussen bijklust? Niet zo ver dat hij een recherchebureau inschakelt om de werknemer en zijn gezinsleden wekenlang te volgen, zo ondervond een werkgever onlangs. Dit brengt immers een inbreuk mee op de persoonlijke levenssfeer van de werknemer. En in zo’n geval moet een werkgever heel zorgvuldig handelen. Dat bleek in deze kwestie niet het geval. Het vermoeden was gebaseerd op signalen van derden. En dat is onvoldoende. De werkgever moet nader, minder ingrijpend onderzoek doen om erachter te komen of de vermoedens juist is. En vervolgens is het aan de bedrijfsarts om te onderzoeken of de andere werkzaamheden re-integratie wel in de weg staan. De handelswijze kwam de werkgever duur te staan: naast een transitievergoeding moest hij ook een billijke vergoeding van € 55.000,- betalen.

Hoogste billijke vergoeding

Meer nieuws over de billijke vergoeding komt ook uit januari. In deze maand is namelijk de hoogste billijke vergoeding tot nu toe gekend, en wel € 141.5000,-. Het ging om een directeur die wegens een burn-out zijn werkzaamheden niet meer kon verrichten. In plaats van het inschakelen van de bedrijfsarts, negeert de werkgever dit. Hij stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de arbeidsovereenkomst met de directeur zou eindigen. De werkgever gaat geen gesprek aan met de directeur en betaalt zelfs enige tijd te weinig loon uit. Dit neemt de rechter hem erg kwalijk, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in die hele hoge billijke vergoeding. Wegpestgedrag wordt dus streng bestraft.

Bent u geïnteresseerd in de achtergrond van een van deze onderwerpen of heeft u iets vergelijkbaars meegemaakt en wilt u hulp? Op onze website  staan verschillende artikelen die hieraan gerelateerd zijn. U kunt natuurlijk ook altijd contact met mij opnemen via 040-2841172 of via onze website.