Algemene voorwaarden

Functie van algemene voorwaarden

Uw bedrijf sluit voortdurend overeenkomsten met andere partijen. Wanneer u de juiste set algemene voorwaarden hanteert is het voor contractspartijen direct duidelijk welke rechten en plichten er over en weer gelden. Algemene voorwaarden zorgen voor duidelijkheid en besparen uw bedrijf een hoop tijd.

Algemene voorwaarden opstellen

Het opstellen van algemene voorwaarden is precisiewerk. Naast de wensen van client dient er rekening te worden gehouden met de bijzonderheden per bedrijfstak. Daarnaast dient er ook aandacht te worden besteed aan de informatieplicht van de gebruiker en het wettelijk verbod op onredelijk bezwarende bepalingen. Onderwerpen als: de offerte, transport, levertijd, betaling, privacy, garantie en aansprakelijkheid worden normaliter ook behandeld in algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden deponeren

Het is belangrijk om uw algemene voorwaarden op een juiste manier aan de wederpartij te overhandigen. U kunt tevens uw algemene voorwaarden deponeren bij zowel bij de Kamer van Koophandel als bij de rechtbank. Het deponeren van

algemene voorwaarden heeft prioriteit wanneer u uw klant de algemene voorwaarden niet kunt overhandigen, zoals bij telefonische verkoop van producten. Tevens kan het als bewijs dienen om te voorkomen dat er tussen partijen discussies ontstaan over welke algemene voorwaarden van toepassing zijn op het moment dat de overeenkomst tot stand komt.

Algemene voorwaarden webshop

Wanneer u een webshop bezit, heeft u heel specifieke algemene voorwaarden nodig. Als een consument iets afneemt van uw webshop betreft het namelijk een koop op afstand. Hiervoor heeft de wetgever speciale regels opgesteld. U dient bij het opstellen van algemene voorwaarden voor uw webshop te denken aan onderwerpen als informatieplicht, privacy, herroepingsrecht, terugbetaling en geschillenbeslechting. Door het hanteren van de juiste algemene voorwaarden voorkomt u geschillen en schept u duidelijkheid.

Legal scan algemene voorwaarden

Hanteert u al algemene voorwaarden maar bent u er niet zeker van of deze nog up-to-date of rechtsgeldig zijn ten aanzien van de huidige regels? Wij beoordelen graag de door u gehanteerde algemene voorwaarden op juridische consistentie. Stuur uw algemene voorwaarden naar ons toe, dan zullen wij deze kritisch onder de loep nemen en onze bevindingen aan u presenteren.

Uw advocaten

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs

Slecht-weer contracten!?