Slecht-weer contracten!?

Vorige week werd Nederland voor de tweede keer deze winter bedekt onder een dikke laag sneeuw en stond het land stil door de drukste spits ooit. Als door de sneeuw afspraken moeten worden afgezegd en toezeggingen niet worden nakomen, kan dat geld kosten. Wie moet daar dan voor opdraaien?

De hoofdregel is dat afspraken moeten worden nagekomen. Als één van de contractspartijen daarin tekortschiet, is deze verplicht alle schade te vergoeden die de ander daardoor lijdt, tenzij de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend.

In de wet is geregeld dat de tekortkoming niet kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. Of er overmacht is, hangt af van de omstandigheden van het geval. De wet geeft wat voorbeelden, maar het blijft een vaag criterium en dat geeft in de praktijk veel onzekerheid. Want wat gebeurt er als een computernetwerk uitvalt bij een systeembeheerder en deze daardoor een dag lang geen problemen kan oplossen bij zijn klanten? Of als die klanten als gevolg daarvan hun afspraken niet kunnen nakomen?

In een contract (of in algemene voorwaarden) kunnen partijen vastleggen wat tussen hen wél of juist niet geldt als overmacht. De wet is dan een vangnet voor wat niet is geregeld. Weersomstandigheden, maar ook file, inbraak, brand of het uitvallen van stroom, kunnen als overmacht worden aangewezen.

Het is verstandig om op een rij te zetten welke risico’s u loopt en te zorgen dat u een oplossing achter de hand hebt. In uw algemene voorwaarden kunt u die situaties aanmerken als overmacht. Soms kan worden afgesproken dat u zich alleen inspant een prestatie te leveren, zonder een resultaat te garanderen. Niet iedere klant neemt daar echter genoegen mee. Alle reden om te zorgen dat u algemene voorwaarden heeft en dat uw opdrachtbevestiging juridisch waterdicht is.