Snelheidsovertredingen

Bijna iedere bestuurder heeft zich weleens schuldig gemaakt aan een snelheidsovertreding. Vaak zal dit een geringe overschrijding van de maximumsnelheid zijn geweest. In sommige gevallen betreft dit echter een forse overschrijding van de maximumsnelheid.

Snelheidsoverschrijdingen tot 30 kilometer per uur (op de snelweg tot 40 kilometer per uur) worden administratiefrechtelijk afgedaan. Dit betekent dat een bestuurder of een kentekenhouder een administratieve boete krijgt opgelegd. Na betaling van deze boete is de zaak afgedaan. Deze snelheidsovertredingen worden niet in de justitiële documentatie vermeld.  

Bij snelheidsoverschrijdingen vanaf 30 kilometer per uur (op de snelweg vanaf 40 kilometer per uur) geldt er een ander regime. Deze snelheidsovertredingen worden wel in de justitiële documentatie opgenomen.

Bij snelheidsoverschrijdingen vanaf 50 kilometer per uur wordt het rijbewijs ingevorderd. Daarvoor is dan wel vereist dat de bestuurder staande wordt gehouden.

Na invordering van het rijbewijs stuurt de politie het proces-verbaal aan de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). Een officier van justitie zal dan kijken voor hoe lang het rijbewijs wordt ingehouden. Op een gegeven moment zal de betrokkene zich moeten verantwoorden voor een officier van justitie of voor een kantonrechter. Bij deze gelegenheid zal dan de straf voor de snelheidsovertreding worden bepaald.

Op deze website gaan wij nog dieper in op de volgende onderwerpen:

  1. Invordering rijbewijs na te hard rijden
  2. Rijbewijs terug na inhouding te hard rijden
  3. Klaagschrift rijbewijs terug
  4. Straf te hard rijden