Geschillen

Onderzoeks- en informatieplicht

Wie verkoopt, moet de mogelijke koper informeren over relevante eigenschappen van wat hij verkoopt en van de bekende gebreken c.q. beperkingen (informatieplicht). Omgekeerd moet een koper zich actief informeren en bestuderen wat hij koopt (onderzoeksplicht).

Als er na verkoop en levering een discussie ontstaat over de vraag of er correct is geleverd, dan wordt plots heel actueel wat er is meegedeeld en wat de koper zelf heeft kunnen waarnemen.

Wat koper zelf heeft kunnen waarnemen of wat hem expliciet vooraf is verteld, kan hij later de verkoper niet verwijten. Wat de koper niet heeft kunnen zien en de verkoper wel wist, had die moeten melden. Zit er boktor in de balken achter een dicht gestucte muur? Weet de verkoper dat? Dan moet dit worden gemeld. Is er een lekkage die niet zichtbaar is, dan moet dit worden gemeld. Is er een lekkage wel duidelijk zichtbaar geweest bij inspectie voor koop, dan had de koper daar actief naar moeten informeren.

Als een verkoper niet bekend is met gebreken die er wel zijn, dan speelt de vraag voor wiens risico een bepaald gebrek komt. Hoofdregel is, dat de koper mag eisen dat het verkochte goed de eigenschappen heeft die daarvan redelijkerwijs kunnen worden verwacht. Een auto moet kunnen rijden, tenzij…, tenzij is verteld dat het een oldtimer is die niet rijklaar is. Een paard moet gezond zijn, tenzij is verteld dat het paard ziek is en wat er dan mis mee is. Een auto waarvan de kilometerstand 100.000 kilometer is teruggedraaid, heeft niet de eigenschappen die redelijkerwijs van de auto kunnen worden verwacht, tenzij dit vooraf duidelijk is verteld.

Een koper actief informeren over alle mogelijke en denkbare gebreken die een goed heeft, beschermt dus de verkoper, als de koop vervolgens nog doorgaat. Omgekeerd, kan een koper een beroep doen op informatie die hij heeft gevraagd, op een moment dat het antwoord achteraf niet blijkt te kloppen.

Koopt u een kostbare en ingewikkelde zaak, dan is een aankoopkeuring door een deskundige soms heel verstandig. Realiseert u zich wel, dat een verkoper dan ook sneller kan roepen dat gezien het deskundigenonderzoek dat heeft plaatsgevonden, mocht worden aangenomen dat eigenschappen bekend waren of bekend hoorden te zijn bij koper.

Uw advocaten

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs