Rijden onder invloed van alcohol

Het rijden onder invloed van alcohol staat al lange tijd op de politieke agenda. De wetgever heeft door allerlei straffen en maatregelen getracht het rijden onder invloed terug te dringen. Daarbij is een trend zichtbaar waarbij deze straffen en maatregelen steeds zwaarder worden.

De ervaring leert dat het rijden onder invloed van alcohol niet geheel uit te bannen valt. Voor mensen die onder invloed van alcohol rijden, komt er veel op ze af. Ze worden aangehouden waarna ze mee moeten werken aan een ademanalyseonderzoek op het politiebureau. Daarna wordt er een rijverbod opgelegd en kan er in zwaardere gevallen het rijbewijs ingevorderd worden.

De politie stuurt vervolgens het dossier aan het CVOM en doet melding van het rijden onder invloed aan het CBR. Na verloop van tijd zal de officier van justitie de betrokkene ofwel oproepen voor een OM-zitting ofwel dagvaarden voor de politierechter. Op een zitting zal dan worden gekeken welke straf er moet worden opgelegd.

Op deze website gaan wij nog dieper in op de volgende onderwerpen:

  1. Rijbewijs ingevorderd alcohol
  2. Teruggave rijbewijs na invordering/ inhouding
  3. Klaagschrift na rijden onder invloed
  4. Straf rijden onder invloed van alcohol
  5. Tweede keer rijden onder invloed

Wanneer u bijstand nodig heeft naar aanleiding van het rijden onder invloed van alcohol, kunt u contact opnemen met verkeersrechtadvocaat Bert Kabel. Bert beheerst zowel het strafrechtelijke verkeersrecht alsmede het hiermee samenhangende bestuursrechtelijke verkeersrecht.

Uw advocaten

Gerelateerde blogs