Faillissement voorbereiden

Dreigend faillissement?

Als het slecht gaat met een onderneming komen er vaak vragen over de mogelijkheden om een gecontroleerd faillissement te laten plaatsvinden. Maar dat is eigenlijk al (te) laat.

Gecontroleerd faillissement

Op het moment dat een onderneming van start gaat is het verstandig om maatregelen te treffen die enige bescherming bieden als er later een faillissement dreigt. Dit draagt bij aan een gecontroleerd faillissement en maakt een eventuele doorstart na faillissement gemakkelijker. Iets om mee te nemen in het fit maken van je onderneming dus, juist voordat er al financiële problemen zijn. Wat kun je doen?

Doorstart na faillissement

Op het moment dat er geld in de onderneming wordt geïnvesteerd, kun je als geldschieter in privé pandrechten bedingen bij je eigen B.V. Dit kan op alle huidige en toekomstige inventaris, voorraden, debiteuren en intellectuele eigendommen. Op het moment dat je een financiële injectie doet zou je dit eigenlijk altijd moeten regelen met je advocaat. Een faillissement voorbereiden kun je dus al doen wanneer er nog geen vuiltje aan de lucht is. Je mag dan namelijk veel meer dan wanneer er sprake is van een dreigend faillissement.

Hoe zorg je dat je bent voorbereid op een faillissement

Als een bedrijf veel investeert in research en development of intellectuele eigendomsrechten dan wel licenties verwerft, kunnen deze in een moedermaatschappij of zustermaatschappij worden geplaatst. Wanneer de werkmaatschappij dan op enig moment in zwaar weer komt te verkeren of zelfs failliet gaat, blijft de ondernemer via deze concernstructuur toch (indirect) eigenaar van de betreffende intellectuele eigendomsrechten. Met een doordachte concernstructuur ben je dus beter op een eventueel faillissement voorbereid en is het veel gemakkelijker een gecontroleerd faillissement te regelen, omdat niet alles failliet gaat en activiteiten, eigendommen en kapitaal beschikbaar blijven. Een eventuele doorstart is dus eenvoudiger wanneer de activiteiten en activa zijn verdeeld over meerdere BV’s.

Ook met een goed contractbeheer kun je ervoor zorgen dat je beter bent voorbereid op een eventueel faillissement, bijvoorbeeld door met klanten af te spreken dat activiteiten mogen worden overgedragen aan een andere werkmaatschappij, of door nieuwe activiteiten in een separate B.V. te plaatsen.

Onze advocaten helpen u graag met al uw vragen omtrent het voorbereiden van een faillissement. Met behulp van onze “Legal Scan contractenrecht” zorgt u er als ondernemer voor dat u voor de komende 5 jaar bent voorbereid.

Uw advocaten

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs