Doorwerken

Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd

De pensioen of AOW-gerechtigde leeftijd is voor velen een natuurlijk moment om te stoppen met werken. Doorwerken is normaliter geen probleem, maar hoe werkt dit juridisch gezien?

Doorwerken na je pensioen

Dat er per 1 juli 2015 van dit jaar met de invoering van de WWZ veel is veranderd op arbeidsrechtelijk gebied is inmiddels wel bekend. Een punt wat minder vaak besproken is, maar wat wel één van de aandachtspunten is, is dat overheid wil stimuleren dat werknemers na het bereiken van de AOW leeftijd nog kunnen doorwerken. De wetgever is al een aantal jaren bezig met de regels te versoepelen, waaronder de fiscale regels, maar met de WWZ en met de Wet Doorwerken na AOW gerechtigde leeftijd (die per 1 januari 2016 in is gegaan), is de positie van oudere werknemers nog meer verbeterd.

Geen transitievergoeding

Wanneer een werkgever een werknemer in dienst heeft die de AOW gerechtigde leeftijd bereikt en besluit zijn dienstverband te beëindigen hoeft hij geen transitievergoeding te betalen.

Geen opzegverboden

De WWZ bepaalt bovendien dat de meeste opzegverboden, waaronder ziekte en lidmaatschap of kandidatuur voor de OR, bij het pensioenontslag niet gelden. De enige restrictie is dat de ziekte niet de reden voor de opzegging mag zijn, hoewel dit voor een werknemer lastig is om aan te tonen.

Ziekte en reïntegratie

De werkgever hoeft het loon van een zieke AOW gerechtigde nog maar maximaal 13 weken door te betalen (in plaats van 104 weken). Ook wordt de periode voor de reïntegratieverplichtingen en de periode waarvoor het opzegverbod bij ziekte geldt, verkort naar 13 weken. De reïntegratieverplichtingen die rusten op de werkgever bij een zieke werknemer worden minder zwaar. Zo is de verplichting om passende arbeid bij een andere werkgever te zoeken en de verplichting tot het opstellen van een plan van aanpak komen te vervallen bij de oudere werknemers.

Geen toestemming rechter of UWV

Voor een dergelijk pensioenontslag is na 1 juli 2015 ook geen toestemming meer nodig van de rechter of UWV. De wet bepaalt namelijk dat de werkgever bevoegd is om de arbeidsovereenkomst op te zeggen tegen, maar ook na de dag dat de werknemer de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt (artikel 7:669 lid 4 BW). Een werkgever mag dus op of na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd eenmaal gebruik maken van dit wetsartikel.

Let op: dit geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan voordat de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. Heeft de werkgever eenmaal gebruik gemaakt van de opzeggingsmogelijkheid en neemt hij de werknemer weer aan of wordt een werknemer pas na de pensioengerechtigde leeftijd in dienst genomen dan geldt de normale ontslagbescherming en betekent dit dus ook dat een werkgever toestemming van het UWV of van de kantonrechter (afhankelijk van de reden voor beëindiging) nodig heeft voor beëindiging van het dienstverband.

Opzegtermijn

De opzegtermijn van een arbeidsovereenkomst bij pensioenontslag is standaard één maand.

Doorwerken is geen recht

De werkgever hoeft een verzoek van een werknemer die na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd nog in dienst wil blijven, niet te honoreren. Heeft de werkgever geen plaats meer voor de oudere werknemer, dan mag hij het doorwerken weigeren.

Stimulans

Werkgevers worden met de genoemde maatregelen gestimuleerd om oudere werknemers in dienst te houden. De verplichtingen en risico’s voor een werkgever worden aanzienlijk minder en ook fiscaal heeft de wetgever allerlei voordelen bedacht voor zowel de werkgever als werknemer. Is er sprake van een situatie waarin die werknemer aangeeft graag na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd te willen blijven, dan is het dus zeker iets wat u als werkgever in overweging kunt nemen.

Meer informatie

Heeft u te maken met een dergelijke situatie en wilt u daarover concreet advies, neemt u dan met onze advocaat mr. Suzanne van Dijsseldonk.

 

Uw advocaten

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs

Koninklijke uitzondering