Ontslag tekenen onder druk

Ontslag tekenen onder druk: geldig of niet?

Ongelijkwaardigheid

Het Nederlandse arbeidsrecht is er op ingericht om de veelal ‘zwakke’ werknemer te beschermen tegen de ‘sterke’ werkgever. Dat dit in deze tijd, waarin werknemers steeds mondiger worden, nog steeds geldt blijkt uit een reeks uitspraken.

Wil of emotie?

Wanneer een werknemer - vaak in een emotionele bui – ontslag neemt, dan kunt u dit als werkgever niet zonder meer accepteren. Een werkgever dient zich de vraag te stellen of dat een werknemer daadwerkelijk ontslag wilde nemen en niet in een vlaag van emotie of verstandverbijstering een dergelijke uitspraak doet, vaak met verregaande gevolgen. Een werknemer is dan niet alleen zijn baan kwijt, maar heeft ook geen recht op een WW-uitkering.

Vrijwillig of onder druk?

Onder de WWZ blijkt dit uitgangspunt niet veranderd, zo heeft de rechtbank Rotterdam onlangs bepaald. Het ging hierbij om een reorganisatie waarbij een aantal personeelsleden, wiens functie vervallen was, een vaststellingsovereenkomst kregen aangeboden waarin zij akkoord moesten gaan met beëindiging van hun dienstverband. Een secretaresse weigert akkoord te gaan, waarop de werkgever dreigt om naar de rechter te stappen. De secretaresse schrikt daar zo van dat zij de overeenkomst toch maar 

tekent. Maar wel onder protest. Wel vermeldt zij in de vaststellingsovereenkomst dat zij tekent onder protest in afwachting van de uitspraak van de toetsingscommissie of kantonrechter. Zij gaat bij de toetsingscommissie in verweer. Zij meent dat de werkgever onvoldoende heeft gedaan om haar te herplaatsen. De toetsingscommissie is het niet met haar eens en wijst het verzoek af.

Getekend onder druk

Vervolgens stelt de werkneemster zich op het standpunt dat zij onder protest heeft getekend en dat de vaststellingsovereenkomst niet geldig zou zijn. Zij stapt naar de rechter en eist doorbetaling van haar salaris. De werkneemster legt daaraan ten grondslag dat zij nooit de wil heeft gehad om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, maar dat zij onder dreiging van ontslag toch heeft getekend. Voor de rechter is het duidelijk dat de werkneemster onder druk heeft getekend en als juridisch leek de gevolgen van het tekenen niet kon overzien. Omdat zij niet de wil heeft gehad om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, blijft deze in stand.

Tips

Uit de uitspraak blijkt dus dat er nog steeds strenge eisen worden gesteld aan het handelen van werkgever. Het onder druk zetten van werknemers of dreigen met ontslagprocedures komt de werkgever dan ook vaak duur te staan. Zorgt u er als werkgever dus altijd voor dat een getuige aanwezig is bij gesprekken met uw werknemer over beëindigen. Laat duidelijk blijken dat de werknemer keuzes heeft en raad de werknemer aan zich te laten adviseren door een jurist. Daarmee voorkomt u dat u achteraf voor nare verrassingen komt te staan.

Wilt u hierover meer informatie, neemt u dan contact op met onze advocaat mr. Suzanne van Dijsseldonk.

Uw advocaten

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs