Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een bijzondere bepaling, meestal opgenomen in een arbeidsovereenkomst, die de werknemer verbiedt om na afloop van die arbeidsovereenkomst bepaalde concurrerende werkzaamheden te verrichten. Dit houdt in dat een werknemer met een concurrentiebeding na afloop van het arbeidscontract zelf geen concurrerend bedrijf mag starten én niet bij een concurrerend bedrijf werkzaam mag zijn.

Vrije arbeidskeuze vs. contractsvrijheid

Hoewel de grondwet zegt dat iedere werknemer een vrije arbeidskeuze heeft, beperkt het concurrentiebeding dit grondrecht van burgers. Dit mag, maar onder voorwaarden. Rechtsgeldig gebruik van een concurrentiebeding is namelijk aan strenge eisen gebonden.

Geldigheidsvereisten

Ten eerste moet een werknemer meerderjarig zijn. Ook moet het beding schriftelijk worden overeengekomen. Mondeling kan dus niet. Wel is het mogelijk dat een concurrentiebeding wordt opgenomen in bijvoorbeeld een aanvullende brief bij een arbeidsovereenkomst of in een personeelshandboek. Daarbij is het van belang dat het aantoonbaar is dat de werknemer van het schriftelijke concurrentiebeding kennis heeft genomen en hem dit aangereikt is.

Inhoudelijke eisen

Een concurrentiebeding is ook aan inhoudelijke eisen gebonden, dit is afhankelijk van het soort bedrijf, de branche, etc. Zo mag een concurrentiebeding niet onbeperkt zijn qua tijd maar moet worden opgenomen wat de duur van het beding is (dus hoe lang na beëindiging van het dienstverband de werknemer zijn oud-werkgever geen concurrentie mag aandoen). Ook moet onder omstandigheden een geografisch bereik worden aangegeven (afstand rondom de vestiging van de werkgever).

De rechtspraak

Uit de rechtspraak blijkt dat de duur van een jaar gemiddeld genomen redelijk is, omdat in een jaar tijd veel kan veranderen en de kennis die een werknemer bij zijn oud-werkgever heeft opgedaan dan al verdwenen of verouderd kan zijn. Wat een redelijke afstand is rondom de vestiging van een werkgever is moeilijker te beantwoorden omdat dit afhankelijk is van de omstandigheden, zoals de branche van de werkgever. Een lokale supermarkt in Eindhoven is geen concurrent van een lokale supermarkt in Hong Kong, maar als we de supermarkt vervangen door een chipsfabrikant of een bedrijf dat navigatiesystemen maakt, dan kan dat weer anders zijn.

Onderhandelen

Krijg je als werknemer een arbeidsovereenkomst aangeboden met daarin een concurrentiebeding, denk hier dan niet te lichtzinnig over. Je bent niet meer volledig vrij om ergens anders te gaan werken. Probeer hier dan ook over te onderhandelen. Lukt het niet het beding weg te krijgen, probeer dan te onderhandelen over de duur, het bereik of probeer het concurrentiebeding om te zetten in een relatiebeding.

Getekend – wat nu?

Heeft u toch getekend en heeft u een aanbod van een concurrent gekregen? Denk daar dan goed over na. De gevolgen kunnen namelijk groot zijn. De werkgever kan bij overtreding van een concurrentiebeding schade van u vorderen die flink kan oplopen. Omdat deze schade moeilijk concreet te maken is, nemen de meeste werkgevers een boetebeding op in de arbeidsovereenkomst. Ongeacht de daadwerkelijke schade van de werkgever moet de werknemer dan deze boete betalen. Deze bestaat vaak uit een vast bedrag plus een bedrag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt (al dan niet gebonden aan een maximum). Boetes kunnen vaak tot in de tienduizenden euro’s oplopen.

Laat altijd de geldigheid van het beding controleren door een advocaat. Er worden door werkgevers nog steeds fouten gemaakt. Ook kan de rechtspraak in combinatie met bijzondere omstandigheden uitkomst bieden, bijvoorbeeld omdat persoonlijke omstandigheden zwaarder moeten wegen dan de belangen van de werkgever.

Heeft u een concurrentiebeding getekend en wilt u weg bij uw werkgever of wilt u meer informatie over uw mogelijkheden, neemt u dan contact op met onze advocaat mr. Suzanne van Dijsseldonk.

Uw advocaten

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs