Zakelijke geldlening

Als u geld uitleent aan een ander of als u geld leent aan of van uw eigen onderneming is het verstandig daarover afspraken op papier te zetten. Dit geldt zeker voor complexe financieringen of complexe financiële producten voor bedrijven. Dit voorkomt onduidelijkheid en ruzie achteraf en het kan bij financieel slecht weer van de schuldenaar bescherming bieden.

Geldleningsovereenkomst

In een goede geldleningsovereenkomst wordt aandacht besteed aan de vraag wanneer een bedrag moet worden terugbetaald, al dan niet in termijnen; of er rente verschuldigd is en, zo ja, welke rente er moet worden betaald. Bij een geldleningsovereenkomst met rente en aflossing is het ook belangrijk of er zekerheden worden geboden ten behoeve van de gelduitlener. Als er een bijzondere reden is voor de geldlening, dan is het verstandig om dit in de overwegingen van de geldleningsovereenkomst duidelijk vermelden. Dat kan discussies achteraf voorkomen. Het kan namelijk zo zijn dat u later met een onbekende moet afkaarten wat er de overeenkomst eigenlijk is afgesproken, bijvoorbeeld als de schuldenaar overlijdt of een bedrijf dat geld heeft geleend een nieuwe eigenaar krijgt.

Pandrecht, voorkeursrecht en boete

Hoe kun je de kans op terugbetaling zo groot mogelijk maken? Een pandrecht op aandelen, inventaris en voorraad van een onderneming die geld leent blijft ook bij een faillissement overeind en is daarom aantrekkelijk. Andere afspraken die je in geldleningsovereenkomsten tegenkomt zijn: een voorkeursrecht tot koop van de onderneming tegen een vooraf vastgestelde prijs; de bepaling dat de gehele vordering direct opeisbaar is als de betalingstermijnen niet worden nageleefd; een boete die verschuldigd zal zijn bij het niet stipt naleven van de betalingstermijnen; een hoofdelijke borgstelling door een derde; de plicht een bankgarantie te verstrekken of het recht om bij niet stipte nakoming per direct een bankgarantie te eisen.

Zekerheid van terugbetaling

Ook bij zeer goede verhoudingen tussen geldlener en geldgever kan het verstandig zijn om waarborgen te geven aan degene die geld uitleent. Als geld wordt geleend van familie en er volgt later een faillissement, dan is het prettig als degene niet achter het net vist bij een curator. Als geld uitgeleend wordt aan de eigen vennootschap die later failliet gaat, dan is het prettig als geldige pandrechten of een geldig kooprecht is gevestigd.

Voorbeeld zakelijke geldleningsovereenkomst

In de praktijk lopen geldleningen en afspraken over afbetaling van oude schulden nog al eens in elkaar over. Ook dan zijn zeer specifieke aangepaste schriftelijke afspraken wenselijk en verstandig. Zet in ieder geval ook bij goede verhoudingen de afspraken duidelijk op papier, dat voorkomt veel spijt of ruzie achteraf. Wilt u een voorbeeld zakelijke geldleningsovereenkomst, een geldleningsovereenkomst model of een aan u voorgelegde geldleningsovereenkomst laten toetsen? Neem dan contact met ons op.

Uw advocaten

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs