Civiele verkeersaansprakelijkheid

Naast het verkeersstrafrecht en het bestuursrechtelijke verkeersrecht is het verkeersrecht ook geregeld in het civiele recht. Sommige regels zijn van belang voor zowel het strafrecht als voor het civiele recht.

In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) zijn allerlei regels opgenomen om het verkeer geordend te laten verlopen. Er kan bijvoorbeeld gewezen worden op artikel 15 RVV. Op kruispunten dienen bestuurders voorrang te verlenen aan voor hen van rechts komende bestuurders.

Wanneer een bestuurder geen voorrang verleent, levert dat op grond van artikel 92 RVV een strafbaar feit op. Een bestuurder kan hiervoor een straf krijgen. Die straf kan zelfs een maximale rijontzegging zijn voor de duur van twee jaar. Deze straf zal overigens alleen in hele ernstige gevallen in beeld kunnen komen.

Wanneer een bestuurder geen voorrang verleent en er ontstaat een aanrijding, levert dit niet alleen een strafbaar feit op maar ook een onrechtmatige gedraging binnen het civiele recht.

Wanneer de voorrangsgerechtigde voorafgaand aan de aanrijding te snel heeft gereden, zal er discussie ontstaan over de vraag wie aansprakelijk is voor het ontstaan van de aanrijding. Dit is een voorbeeld van civiele verkeersaansprakelijkheid.

Bert Kabel houdt zich als verkeersrechtadvocaat zowel bezig met de civiele verkeersaansprakelijkheid, het verkeersstrafrecht en het bestuursrechtelijke verkeersrecht. Zeker in zaken waar er bij de aansprakelijkheidsvraag een overlap is tussen het verkeersstrafrecht en het civiele verkeersrecht is het belangrijk kennis te hebben van beide rechtsgebieden.