Verlaten plaats van een ongeval

Dit artikel gaat over het verlaten van een plaats van een ongeval. In artikel 7 Wegenverkeerswet is het verlaten van een plaats van een verkeersongeval strafbaar gesteld.

Artikel 7 Wegenverkeerswet luidt:

  • Lid 1: Het is degene die bij een verkeersongeval is betrokken of door wiens gedraging een verkeersongeval is veroorzaakt, verboden de plaats van het ongeval te verlaten indien:
  • sub a. bij dat ongeval, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, een ander is gedood dan wel letsel of schade aan een ander is toegebracht;
  • sub b. daardoor, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, een ander aan wie bij dat ongeval letsel is toegebracht, in hulpeloze toestand wordt achtergelaten.
  • Lid 2: Het eerste lid, aanhef en onderdeel a, is niet van toepassing op degene die op de plaats van het ongeval behoorlijk de gelegenheid heeft geboden tot vaststelling van zijn identiteit en, voor zover hij een motorrijtuig bestuurde, tevens van de identiteit van dat motorrijtuig.

Het verlaten van een plaats van een ongeval is een misdrijf. Op grond van artikel 176 lid 2 Wegenverkeerswet staat op dit misdrijf een maximale gevangenisstraf van 12 maanden of een maximale geldboete van € 21.750,- (2020). Ook kan voor dit feit een maximale rijontzegging van 5 jaar worden opgelegd.

Na een verkeersongeval kunnen er redenen zijn waarom een bestuurder niet op de plaats van een ongeval aanwezig blijft. Het kan zijn dat een bestuurder door het ongeval dermate geschrokken is dat hij in eerste instantie doorrijdt. Ook kan het zijn dat de wederpartij na het ongeval agressief reageert waardoor een bestuurder niet ter plekke durft te blijven. In lichtere gevallen is het zelfs mogelijk dat een bestuurder er later pas achter komt dat er een aanrijding heeft plaatsgevonden.

Mede om deze redenen heeft de wetgever het verlaten van een plaats van een ongeval onder voorwaarden niet strafbaar geacht. Op grond van artikel 184 Wegenverkeerswet is strafvervolging bij het verlaten van een plaats van ongeval uitgesloten, indien de bestuurder binnen 12 uur na het verkeersongeval en voordat deze als verdachte is aangehouden of verhoord zich vrijwillig bij de politie meldt.

Uw advocaten

Gerelateerde blogs