Waar rijdt Saab naar toe?

De Zweedse autofabrikant Saab is een dochterbedrijf van het Nederlandse bedrijf Swedish Automobile. De Neder­lander Victor Müller zwaait als CEO over beide bedrijven de scepter. Bij Saab werken momenteel 3700 mensen. Het bedrijf verkeert al langere tijd in betalingsproblemen en zoekt nieuwe investeerders.

De salarissen over augustus kunnen niet meer betaald worden. De salarisbetalin­gen over de voorgaande maanden ver­liepen met horten en stoten. Namens de werknemers bereiden de vakbonden een faillissementsaanvraag voor. Langzamer­hand sterft de hoop dat het bedrijf, het merk en de vele banen behouden blijven.

In het Nederlandse recht zijn werkne­mers in zulke nijpende situaties ook ge­noodzaakt een faillissement van hun werkgever aan te vragen. Op die manier kunnen zij nog aanspraak maken op de zogenoemde loongarantieregeling van de WW. Deze houdt samenvattend in dat werknemers in zo’n geval aanspraak hou­den op betaling van hun volledige salaris over 13 weken voorafgaand aan het fail­lissement. Snel handelen is dan dus ge­boden. Hard is het ook.

Als bestuurder of eigenaar van een be­drijf kun je bij zulke ernstige financiële problemen natuurlijk veel beter het lot in eigen hand nemen. Zelf het faillissement of surseance van betaling aanvragen en meteen een doorstart in afgeslankte ma­ken geeft vaak de beste overlevingskan­sen. Dat is de meest snelle en effectieve vorm van schuldsanering en reorganisatie die er bestaat. DAF is in Nederland het sprekende voorbeeld hoe je als noodlij­dend bedrijf juridisch uit je eigen as kunt herrijzen. Het zal me niet verbazen als het hier ook bij Saab op zal uitdraaien.