Te laat betaald?

Voorkom boetes met deze tips

Wettelijke verhoging als drukmiddel bij niet tijdig betalen loon

Op 19 juni 2015 heeft de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam een opmerkelijke uitspraak gedaan in een zaak die is aangespannen tegen de sociale verzekeringsbank (SVB).

Dit ging niet om een werkneemster die in opdracht van de SVB werkzaamheden verrichtte, maar om een zorgverlener die werkzaamheden verrichtte voor een hulpbehoevende die aanspraak maakt op een persoonsgebonden budget (pgb) via de SVB. Sinds 1 januari moet de SVB direct het loon van de zorgverlener betalen in plaats van dat dit (zoals voorheen) werd gedaan door de hulpbehoevende. In deze kwestie was de SVB te laat met betaling van het pgb, wat erin resulteerde dat de rechter de SVB een boete heeft opgelegd van 25% van het te betalen bedrag. Deze uitspraak is een mooie aanleiding om eens nader te gaan kijken naar de wettelijke grondslag van deze boete bij te late betaling, nu dit voor ondernemers soms een onverwachte en onwenselijke kostenpost kan opleveren.

Boete

In de Nederlandse wet is in artikel 7:625 BW een regeling opgenomen dat een werkgever bij een te late betaling een boete is verschuldigd, die kan oplopen tot maximaal 50% van het loon. Te late betaling van het loon kan verschillende redenen hebben. Zo kan een bedrijf acute betalingsproblemen hebben, bijvoorbeeld omdat een opdrachtgever niet heeft betaald of vanwege een onverwachte hoge kostenpost. Soms kan een conflict over arbeidsongeschiktheid een reden zijn om salaris niet te betalen. Wat de reden ook is, de wetgever is van mening dat tijdige betaling van het salaris van groot belang is en heeft dan ook het eerder genoemde artikel 7:625 BW opgenomen en een boete verbonden aan te late betaling die snel en hoog kan oplopen. Zeker in tijden dat financiële problemen de reden zijn voor het te laat betalen van salaris kan dit nog een extra onaangename verrassing opleveren.

Communicatie

Kunt of wilt u als werkgever om welke reden dan ook het salaris niet tijdig betalen, dan is het aan te raden om in gesprek te blijven met uw werknemer(s) dan wel een poging te wagen om er in onderling overleg uit te komen. Dit kan het ontstaan of escalatie van het conflict mogelijk voorkomen. Communicatie is ook in dit geval weer het toverwoord. Blijf in gesprek, reageer altijd op berichten van uw werknemer, en leg gespreksverslagen zoveel mogelijk vast in mailberichten.

Matiging

Kunt u een procedure niet voorkomen, dan is het belangrijk dat u goed documenteert op welke wijze u met uw werknemer heeft gecommuniceerd en wat de reden van de te late betaling is. De rechter kan de boete namelijk matigen, zelfs tot nihil. Als u de rechter kunt laten zien dat de reden voor de te late betaling buiten uw schuld om is ontstaan, dat u in gesprek bent gebleven met uw werknemer en dat u er alles aan gedaan heeft om tot een oplossing te komen, is er een kans dat de rechter de hoogte van de boete matigt en u mogelijk geheel geen boete hoeft te betalen.

Uiteraard geldt hier opnieuw dat voorkomen beter is dan genezen. Maar u heeft als ondernemer nou eenmaal niet alles zelf in de hand en bent ook afhankelijk van derden, zoals bijvoorbeeld opdrachtgevers die u moeten betalen. Het is vooral van belang dat u op de hoogte bent van dit wetsartikel en dat u weet wat u moet doen om onnodige extra kosten zoveel mogelijk te voorkomen en om het contact tussen u en uw werknemer goed te houden.

Wilt u hierover meer informatie, dan kunt u met SMART Advocaten contact opnemen.