Samen slopen? Samen dokken!

Feestjes zijn vaak gezellig. Tenzij er te veel mensen op af komen. Dan loopt het snel uit de hand. Dat hebben ze ook in Haren gemerkt, nadat een puber via Facebook haar sweet-sixteen feestje aankondigde en dat zijn eigen leven ging leiden.

Haren is korte tijd wereldnieuws geweest (zelfs op CNN) en was wereldwijd trending topic op Twitter. Hoewel iedereen het zag aankomen, konden de autoriteiten niet voorkomen dat het verjaardagsfeestje van een tiener volledig uit de hand liep.

Overheid, oude media en nieuwe media wijzen met een beschuldigend vingertje naar elkaar. Hier is het laatste woord ongetwijfeld nog niet over gezegd. Strafrechtelijke vervolging van de feestgangers/relschoppers is al in gang gezet en Job Cohen is gevraagd een onderzoek te doen. Maar, met de vervolging van de relschoppers is de schade van inwoners uit Haren nog niet vergoed.

Ongetwijfeld wordt een groot deel van de schade vergoed door verzekeraars, maar die vergoeden niet alles en alleen voor zover er verzekerd is. Dus rijst de vraag wie de verdere schade vergoedt. De daders aanwijzen is moeilijk omdat er zoveel mensen waren.

Hiervoor heeft de wetgever iets bedacht. Als een lid van een groep schade toebrengt, kunnen alle groepsleden worden aangesproken op vergoeding van de schade. Je hoeft dan dus niet te bewijzen wie van de relschoppers de schade daadwerkelijk heeft veroorzaakt. Samen slopen betekent samen dokken, ook als je zelf geen vuile handen hebt gemaakt.

Als relschoppers schade veroorzaken, verzamel dan bewijs. Maak bijvoorbeeld een foto van de dader met uw mobieltje. Is onduidelijk wie de exacte dader is, dan kunt u iedereen uit de groep aansprakelijk stellen. Zij kunnen zich dan niet achter elkaar verschuilen.