Open grenzen: vriend of vijand

Afgelopen dinsdag vroeg de Tweede Kamer minister Asscher van Sociale Zaken om de Nederlandse arbeidsmarkt te beschermen tegen verdringing door arbeidsmigranten uit andere EU-landen. Veel Nederlanders vrezen dat arbeidsmigranten de Nederlandse arbeidsmarkt zullen overspoelen door voor een habbekrats hetzelfde werk te doen met oneerlijke concurrentie, lagere lonen en banenverlies voor Nederlanders als gevolg. Maar is deze angst terecht?

Niet als werkgevers arbeidsmigranten hetzelfde behandelen als hun Nederlandse collega’s, zoals de wet voorschrijft. Maar dat gebeurt niet altijd, merken wij. Zo melden zich de laatste tijd veel Duitse vrachtwagenchauffeurs bij ons. Zij vallen onder dezelfde CAO als hun Nederlandse collega’s en hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden en hetzelfde loon. Maar zij ontvangen een flink lager salaris. Ze hebben daarom nog een flinke loonvordering.

Als werkgevers zich aan deze regels houden, dan betekenen arbeidsmigranten geen oneerlijke concurrentie en geen lagere lonen. Wij hebben als advocatenkantoor stappen gezet om de betrokken bedrijven die zich niet aan de wet houden op hun verantwoordelijkheden te wijzen en te dwingen om hun werknemers gelijk te behandelen, ook op het gebied van salaris.

Wat kunt u zelf doen? Werkgevers: u bent verplicht de geldende CAO op al uw medewerkers toe te passen. Wees daar alert op. Werknemers: let er op dat uw buitenlandse collega’s dezelfde behandeling krijgen als u. Zo zorgen we er samen voor dat we kunnen profiteren van de open grenzen. Want die open grenzen leveren ook veel werk op. Dat merken wij dagelijks aan het werk dat ons German Legal Team binnen krijgt en aan het feit dat we regelmatig ook Duitse en Engelse contracten nakijken en opstellen voor Nederlandse en buitenlandse bedrijven.