Klokkenluider is dader

De Provincie Noord-Holland gebruikt internet ook voor het intern uitwisselen van informatie. Een eigen ICT-medewerker ontdekt een beveiligingslek. Hij constateert dat het wachtwoord van de provinciemedewerkers veel te eenvoudig is: welkom01. Hierdoor is het voor buitenstanders erg makkelijk om bij verboden, gevoelige en vertrouwelijke overheidsinformatie te komen.

De ijverige ICT-medewerker maakt het lek zichtbaar door zelf anoniem in het systeem in te breken. Vervolgens probeert hij met deze inbraak als voorbeeld zijn werkgever te overtuigen van het probleem. De werkgever kan het niet waarderen. Tot verbijstering van de ICT-medewerker komt er een aangifte wegens computervredebreuk. Hij krijgt te horen dat het benodigde vertrouwen in hem ernstig is geschaad. Er volgt een schorsing in afwachting van het onderzoek.

De meest bekende klokkenluider is voormalig EU-ambtenaar Paul van Buitenen. Hij maakte kostbare misstanden openbaar. Zijn werkgever was niet blij en ontsloeg hem. Er volgde maatschappelijke verontwaardiging, maar het lukte Nederland niet om wetgeving tot stand te brengen die klokkenluiders tegen ontslag beschermt.

In het Nederlandse rechtssysteem zijn nauwelijks voorbeelden van zaken waarin kantonrechters ontbinding van een arbeidscontract met een klokkenluider hebben geweigerd. Op grond van de wet weegt voor de kantonrechter alleen of de arbeidsverhouding door het klokkenluiden definitief is verstoord en dat de orde binnen het bedrijf moet worden hersteld. Onze maatschappij waardeert klokkenluiders. Onze rechtspraak een stuk minder.