Het functioneringsgesprek

In de Volkskrant verklaarden 8 van de 11 fractievoorzitters in de Tweede Kamer anoniem dat zij ontevreden zijn over het functioneren van Kamervoorzitter Van Miltenburg. Dat leverde veel kritiek op, bijvoorbeeld van SP-voorman Roemer, die twitterde: “Een functioneringsgesprek voer je niet via de krant. En al helemaal niet anoniem.”

Een functioneringsgesprek was het niet, er was immers helemaal geen gesprek, maar het had er wel wat van weg. Wat zijn de regels voor dit soort gesprekken?

Er is geen algemene wettelijke plicht om functioneringsgesprekken te voeren. Wel schrijven enkele specifieke wetten en cao’s het aan bepaalde werkgevers voor. Een verstandige werkgever houdt ze sowieso. Om perspectief te bieden of om een groeipad uit te stippelen, maar ook om een ontslagdossier op te bouwen.

Als een functioneringsgesprek plaatsvindt, moeten partijen zich gedragen als goed werkgever c.q. goed werknemer. Wat dat concreet betekent, hangt, zoals vaak in het recht, af van de omstandigheden van het geval. De goede verstaander begrijpt: je moet je fatsoenlijk gedragen.

Het verslag kan op een later moment veel betekenis hebben. Zorg daarom dat het verslag het besprokene duidelijk, volledig en correct weergeeft.

Werknemers zijn niet verplicht het verslag ‘voor akkoord’ te ondertekenen. Het is logischer om het verslag ‘voor gezien’ te ondertekenen. Bent u het niet eens met het verslag, geef dan schriftelijk een reactie. Geeft de werknemer geen reactie, dan is hij kennelijk akkoord met het verslag.

Tot slot, zo’n functioneringsverslag is vertrouwelijk. Anderen hebben daar niets mee te maken. Wat de fractievoorzitters hebben gedaan, kan arbeidsrechtelijk dan ook niet door de beugel.