Geld voor gevallen ster?

Christoph Waltz is als acteur bekend geworden in de spraakmakende film Inglourious Basterds. Met zijn rol als SS-officier won hij ondermeer een Os­car en een Golden Globe. Op dit mo­ment is hij als acteur betrokken bij de opnames van een nieuwe spaghetti­western: Django Unchained. Tijdens de opnames viel hij echter van een paard.

Sindsdien heeft hij last van een ontwricht bekken. De 54-jarige Waltz ziet ernaar uit weer snel in het zadel te zitten, maar het blijft onduidelijk of en in welke mate hij blijvend letsel houdt.

In Nederland kreeg de Arbeidsinspectie in 2010 kennis van 3.456 arbeidsongeval­len. Voorbeelden van regelmatig voorko­mende arbeidsongevallen zijn: het vallen van steigers, ladders en trappen, ver­keersongevallen, het inademen van giftige stoffen en het (af)snijden van ledematen. Voor de schade die een werknemer in Nederland lijdt ‘tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden’ is de werkge­ver volgens art. 7:658 BW aansprakelijk. Een werkgever kan hieraan ontkomen als hij kan aantonen dat hij al zijn wettelijke verplichtingen is nagekomen of als de schade ‘in belangrijke mate’ het gevolg is van ‘opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer’.

De schade die Waltz lijdt kan veelomvat­tend zijn. Als hij met de filmstudio een arbeidscontract heeft, kan hij waarschijn­lijk aanspraak maken op vergoeding van medische kosten, inkomensschade, juridi­sche begeleiding en smartengeld.

Vooral bij verminderde carrièrevooruit­zichten kan die schade flink oplopen. Zo­wel voor Waltz, als voor zijn werkgever en voor ons, zijn publiek, is het te hopen dat Waltz weer snel zal kunnen acteren.