Een faillissement, a blessing in disguise?

Ondernemers hebben er vaak bijna alles voor over om een faillissement te vermijden, maar het kan soms ook een blessing in disguise zijn. Als de omzet terug loopt en de kosten van personeel en huur niet meer kunnen worden opgebracht. Een curator kan arbeidsovereenkomsten en huurovereenkomsten tamelijk eenvoudig beëindigen.

Als een onderneming dan door kan zonder die ballast kan hij op kleinere schaal weer rendabel ondernemen. Hoe ga je als ondernemer goed om met dergelijke vraagstukken?

Ook in het voortraject kun je de risico's behoorlijk beperken. Een nieuwe activiteit kun je vanuit een nieuw op te richten werkmaatschappij starten. Ook kun je bestaande activiteiten splitsen als de toekomst kansen wisselen. Zo verdeel je de risico´s. Een drempel is soms, dat bij een nieuwe BV € 18.000,- moet worden ingelegd. Er komt nieuwe wetgeving die deze inlegplicht schrapt. Dit is dus nog maar een tijdelijk probleem. Wat doe je als een vaste leverancier of opdrachtgever in de financiële problemen komt? Je kunt als voorwaarden stellen dat alle verdere leveranties vooraf worden betaald. Voor de afnemer is dat vaak moeilijk, omdat hij dan extra financiering nodig heeft terwijl hij het al moeilijk heeft.

Met een eigendomsvoorbehoud of andere zekerheden kan de schade soms worden beperkt, maar het is lang niet altijd genoeg. Eigendomsvoorwaarden worden vaak via algemene voorwaarden gevestigd, maar het toepasselijk verklaren daarvan gebeurt niet altijd goed. Iets dat een curator altijd controleert. Ik adviseer in deze goed op te letten, je goed te laten adviseren en te laten controleren of dit de standaard gewoontes in het bedrijf in deze voldoen.

Op inventaris heeft de fiscus een bodemvoorrecht dat voorrang heeft op een eigendomsvoorbehoud. Ook daarop moet je bedacht zijn. Als het handelsgoederen betreft, vervalt het eigendomsvoorbehoud meestal als wordt doorgeleverd aan de eindgebruiker. Het eigendomsvoorbehoud vervalt ook als een goed wordt verwerkt en er ook een zogenaamde oneigenlijke zaaksvermenging plaatsvinden. Als de geleverde goederen wel in het magazijn staan, maar niet meer te achterhalen is welke voorraad wanneer geleverd is. Stickers plakken met bestelnummer, logo en leverdatum kan in deze teleurstellingen voorkomen.

Meer opties? Een leverancier kan een pandrecht overeenkomen op voorraden of debiteuren of aan de klant vragen om privé borg te staan voor de facturen horende bij nieuwe leveranties. Een tussenweg waarbij de risico's door partijen worden gedeeld.