Dronken medewerker brengt cliënten naar huis

Werkneemster is sinds 1999 in dienst bij werkgever als pedagogisch medewerkster. Samen met de pleegdochter van de gezinsouder en twee familieleden van cliënt is zij naar de diploma-uitreiking van cliënt geweest. Zij heeft de drie cliënten vervoerd in het busje van werkgever. Op de terugweg is werkneemster aangehouden voor een alcoholcontrole. De uitkomst van de blaastest was positief. Het alcoholpercentage was drie keer zo veel als de maximale toegestane hoeveelheid. Werkgever heeft werkneemster de volgende dag meteen medegedeeld dat zij op non-actief werd gesteld en heeft de kantonrechter verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

De kantonrechter[1] stelt dat werkneemster in strijd met de wet heeft gehandeld, doordat zij in het busje heeft gereden terwijl zij onder invloed was van een hoog alcohol promillage. Daarnaast brengt haar functie een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Cliënten moeten op de professionaliteit van werkneemster, als pedagogisch medewerker, kunnen vertrouwen en als chauffeur dient zij hun veiligheid te waarborgen. Werkneemster heeft niet in overeenstemming met haar verantwoordelijkheid gehandeld. Door haar handelen heeft zij een potentieel (levens)gevaarlijke situatie gecreëerd voor haar cliënten, de andere inzittenden, zichzelf en de overige weggebruikers. Dat er geen ongelukken zijn gebeurd, doet niets af aan de ernst van het handelen van werkneemster en de mogelijke gevolgen daarvan. De kantonrechter oordeelt dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van werkneemster. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden en werkgever is géén transitievergoeding verschuldigd.

Heeft u vragen over dit artikel of over het arbeids- en/of ontslagrecht dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

[1] Rechtbank Rotterdam, 26 september 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:7329