Bent U opgewassen tegen de Corona crisis?

Door de Corona crisis, heeft U ongetwijfeld opgemerkt dat wij slechte economische tijden tegemoet gaan. De eerste berichten over collectieve ontslagen en toename van faillissementen zijn al onze regio binnengerold. De vraag is hoe U alle juridische zeilen bijzet zodat u met uw bemanning ongeschonden door deze opzwellende storm heen komt.

1. Let op uw debiteuren

Veel van uw debiteuren zullen de neiging krijgen hun betalingstermijnen te laten oplopen. Elke failliete debiteur is er echter één teveel. Bewaak ze daarom nauwgezet. Beter nog is om van tevoren een inschatting te maken van de verhaalsrisico’s van uw belangrijkste afnemers, want van een kale kip kunt U zelfs geen droge boterham eten.

Uw leverings- en betalingsvoorwaarden moeten op orde zijn. Die helpen u uw vorderingen makkelijker te innen, vooral als uw debiteur (uiteraard altijd pas achteraf) ineens de kwaliteit van uw leveringen ter discussie stelt in een twijfelachtige poging om onder zijn betalingsplichten uit te komen. Zorg er voor dat uw algemene voorwaarden te allen tijde op rechtsgeldige wijze in uw bedrijfsprocessen zijn geïmplementeerd.

2. Koester uw goede personeel, maar schuw een noodzakelijke reorganisatie niet

U heeft de afgelopen jaren wellicht zelf ervaren dat het lastig is goed personeel te vinden, laat staan te houden. U gaat uw goede mensen dus niet ontslaan zolang dat niet per se hoeft, want anders zal uw concurrent die inpikken en daarvan na de Corona crisis profiteren. Probeert U liever met uw beste krachten te onderhandelen over tijdelijke werktijdverkorting. Er zijn meer mogelijkheden dan u misschien vermoedt.

Als U dan toch personeel moet ontslaan zal het geruststellend zijn te weten dat de afgelopen jaren uw ontslagmogelijkheden aanzienlijk zijn verruimd. Het anciënniteitbeginsel is ingeruild voor het afspiegelingsbeginsel. Het doorlopen van een formele ontslagprocedure is niet meer nodig om als ontslagen werknemer voor een WW-uitkering in aanmerking te komen. En de nieuwe kantonrechtersformule per 1 januari 2009 zorgt in de meeste gevallen voor een halvering van een eventueel uit te betalen afvloeiingsregeling. Noodzakelijke pijnlijke ingrepen hoeft u dus niet meer te schuwen.

3. Bescherm uw privéleven

Een goede ondernemer beschikt over gepantserde rugdekking voor het geval dat het onverhoopt toch gierend mis dreigt te gaan. Het fatale domino-effect van een onverwacht faillissement via bestuurdersaansprakelijkheid naar echtscheiding tot het zwerversbestaan is niet aan U besteed. Bescherm uw privévermogen met een rechtspersoon. Geef zo letterlijk mogelijk inhoud aan het onderhouden van de relatie met uw levenspartner en kinderen. Neem uw eventuele huwelijkse voorwaarden nog eens onder de loep. En maak er geen vechtscheiding van als uw huwelijk uiteindelijk niet te redden blijkt te zijn.

4. Blijf investeren in goede verhoudingen

Dit advies is last but not least. Als de spanningen in uw onderneming oplopen, kunnen ruzies de sfeer verzieken. U blijft echter hoe dan ook de baas over uw emoties. Vraagt U zich bij elk meningsverschil eerst af of het U waard is de relatie op het spel te zetten. Neem als het niet anders kan liever uw verlies dan uzelf te verliezen. Neem bij hoogoplopende emoties uzelf liever in bescherming met behulp van een goede advocaat die nuchter uw zakelijke, juridische en strategische belangen voor ogen weet te houden.