Advertentiefraude... zo 2012???

Enkele jaren geleden was het onderwerp advertentiefraude heel actueel. Overal kwamen meldingen van bedrijven die waren opgelicht door een bedrijf dat handelt in vage advertenties in onbekende tijdschriften.

Na enkele jaren van relatieve stilte lijkt dit probleem nu weer de kop op te steken. Vandaar deze blog om te voorkomen dat uw bedrijf hier ook slachtoffer van wordt. Daarvoor eerst een samenvatting van wat zich precies afspeelt tijdens zo’n gesprek:

Hoe gaat zo’n gesprek?

Meestal op een druk moment van de dag komt een telefoontje binnen van een bedrijf dat doet alsof u al jaren via hen adverteert. Er wordt vervolgens gevraagd of deze dienst uitgebreid kan worden met meerdere of grotere advertenties. Wanneer daar verbaasd op wordt gereageerd (‘huh, ik adverteer toch helemaal niet in dat tijdschrift…’), wordt vervolgens verteld dat ze hier ‘gemakkelijk onderuit kunnen aan het ende van de looptijd, door eenvoudigweg een handtekening te plaatsen op de fax die hen zal worden toegestuurd’.

Snel een fax tekenen

De betreffende medewerker, druk bezet en niet op de hoogte van alles wat er binnen het bedrijf gebeurd, denkt maar aan één ding: schadebeperking. Onder die druk werd snel de binnengekomen (vaak onduidelijke) fax ondertekend met het gevoel dat hiermee snel kosten worden bespaard. ‘Mooi, opgelost’ is dan vaak de gedachte.

Oeps.. een nieuwe overeenkomst

Maar niets bleek minder waar: met het zetten van de handtekening was juist een overeenkomst aangegaan! Door de hoge druk werden namelijk de kleine lettertjes over het hoofd gezien. De klant dacht de fax te ondertekenen waarop met grote letters HIERNA GEEN VERLENGING stond. In werkelijkheid stond daaronder met kleine letters aangegeven dat de bedrijven met ondertekening een overeenkomst aangaan (die vervolgens na afloop van de looptijd niet meer werd verlengd).

Oplichting of een slimme truc?

Oplichting, is vaak de eerste reactie als je dit hoort. Maar ook dat blijkt een illusie als we de rechtspraak op dit gebied moeten geloven. Rechters bekijken de zaak namelijk heel formeel juridisch. Bedrijven worden als professionals gezien en van hen wordt een bepaalde professionaliteit en oplettendheid verwacht. Er wordt dus verwacht dat zij goed luisteren wat er aan de telefoon wordt gezegd en dat zij een overeenkomst niet zomaar tekenen, maar deze eerst goed doorlezen. Als uiteindelijk de handtekening onder het stuk wordt geplaatst dan worden zij geacht te weten wat zij tekenen en dus ook bewust de overeenkomst aan te gaan.

Professionaliteit

Hoewel het in de praktijk vaak heel anders werkt – wat de grote toename van zaken wel bewijst – hebben rechters daar helaas weinig oren voor. Hierin speelde een rol dat alleen de overeenkomst en de verklaring van de betrokken medewerker voorhanden was als bewijs: een geluidsopname van het gesprek kon eigenlijk nooit overlegd worden. Hierdoor kon niet bewezen worden wat er tijdens het gesprek precies was gezegd.

Advertentiefraude voorkomen

Neemt u na het lezen van deze blog dus even de tijd om dit bespreekbaar te maken onder uw werknemers. Maak duidelijke regels wie wel en wie niet bevoegd is om een dergelijke overeenkomst aan te gaan. Regel dit ook goed in de openbare registers zodat bedrijven kunnen nagaan wie wel- en wie niet tekenbevoegd is. Laat niemand in haast iets tekenen. Vraag ze, bij twijfel, altijd met een collega of leidinggevende te overleggen. Wat bij twijfel ook kan helpen is in een begeleidende brief een samenvatting van het (telefoon)gesprek mee te sturen en aan te geven dat onder die omstandigheden akkoord wordt gegaan. Daarmee wordt schriftelijk vastgelegd wat de bedoeling van partijen was.

Hulp nodig bij advertentiefraude?

Komt het dan toch voor dat u iets tekent waarvan achteraf blijkt dat dit niet de bedoeling was, laat u dan goed adviseren. Accepteert niet zonder meer een schikking (wat een vaak gehanteerde methode is om toch snel geld te ‘verdienen’). Heeft u vragen of vermoedt u slachtoffer te zijn geworden van een fraudeur, neem dan contact op met onze advocaat mr. Suzanne van Dijsseldonk.