Opgelicht door tussenpersoon energieleverancier

De afgelopen maanden neemt het aantal klachten met betrekking tot oplichting door energie tussenpersonen van energieleveranciers toe. Energie tussenpersonen hebben de afgelopen zomermaanden via een KvK-check zzp’ers benaderd met het zogenoemde “15%-kortingspraatje” voor energie contracten. Het 15%-kortingspraatje hield in dat u op uw energiekosten kon besparen, omdat u via een energie tussenpersoon in aanmerking zou kunnen komen voor een korting op uw energiekosten van maar liefst 15% ten opzichte van de energiekosten bij uw huidige energieleverancier, waar u een energiecontract heeft lopen. U gaat akkoord en zodra u uw energiecontract heeft ontvangen blijkt niets te kloppen; u bent opgelicht door de tussenpersoon van de energieleverancier.

Telefoontjes over energie & oplichting

Het 15%-kortingspraatje wordt door de energie tussenpersoon gepresenteerd alsof u een dief van uw eigen portemonnee bent als u van het aanbod geen gebruik zou maken. U wordt overtuigd van de vele voordelen, maar de nadelen blijven vaak onderbelicht. Terwijl u aan de telefoon hangt, wordt u door een vriendelijke dame/heer van de energie tussenpersoon verzocht om uw e-mailbox te openen. De energie tussenpersoon heeft namelijk uw gegevens al en heeft u tijdens het telefoontje over energie een e-mailbericht gestuurd. U wordt verteld dat u op “de blauwe knop” moeten drukken zodat de energie tussenpersoon de zaken snel voor u kan regelen. Doet u dat niet. Tja…. dan loopt u uw kans mis, hè. U heeft geklikt en vanaf dat moment blijkt niets minder waar te zijn. Door te drukken op de blauwe knop machtigt u een energie tussenpersonen om namens u energie contracten te sluiten met energieleveranciers. Na enkele weken ontvangt u dan een e-mail van een energieleverancier en wat blijkt; u zit vast aan een energiecontract van 4 jaar en de energietarieven zijn aanzienlijk hoger dan deze aanvankelijk werden voorgespiegeld. Geen 15% korting dus zoals tijdens het telefoontje over energie werd voorgesteld.

Opzeggen energiecontract & boete

U bent opgelicht door een energie tussenpersoon. Vervolgens zegt u het energiecontract op, maar de energieleverancier houdt u aan een boete. Dat is misschien niet terecht. U hoeft uiteraard geen boete te betalen indien u bent opgelicht.

Wat u kunt ondernemen?

Energieleveranciers en energie tussenpersonen zijn in Nederland gebonden aan de Elektriciteitswet en de Gaswet. In deze wetten staan consumentenbeschermingsbepalingen opgenomen. Ik ligt er een paar toe:

Op een energieleverancier rust een informatieplicht om de afnemer vooraf aan het sluiten van een energiecontract de voorwaarden op eerlijke, transparante wijze en in begrijpelijke taal kenbaar te maken. Het 15%-kortingspraatje is zonder meer in strijd met de wettelijke informatieplicht. U kunt in dat geval mogelijk het energiecontract beëindigen zonder dat u een boete verschuldigd bent;

U heeft een wettelijke bedenktermijn van 30 dagen op basis van de Elektriciteitswet en de Gaswet. Dit betekent dat u binnen die termijn kosteloos van het energiecontract af kan. Uw energieleverancier kan geen boete in rekening brengen over de periode dat u van het energiecontract af kan; en

U bent niet gehouden om een absurd hoge opzegvergoeding te betalen, aangezien de opzegvergoedingen in lijn met de daarvoor geldende Richtsnoeren moeten zijn.

Consumenten genieten bescherming onder de wet. Omdat u zzp’er bent wordt u in beginsel minder sterk beschermd dan een consument. Ik sluit niet uit dat deze partijen bewust op de “zwakkere’’ juridische bescherming inspelen. Dat maakt de zaken nog kwalijker. Onder bepaalde omstandigheden is het echter mogelijk dat u, ook als zzp’er, een beroep kan doen op die beschermingsbepalingen via de reflexwerking. In dat geval kunnen zzp’er mogelijk dezelfde bescherming genieten als die van een consument. 

Succesverhaal: “zaak gewonnen zonder een gerechtelijke procedure’’

SMART Advocaten staat gedupeerden bij die opgelicht zijn door tussenpersonen van energieleveranciers. De ervaring leert dat als u een goede sommatiebrief met een concept dagvaarding stuurt, energie tussenpersonen en/of energieleveranciers bereid zijn om u schadeloos te stellen, zoals dat ook in een recente zaak van mij het geval was. In die zaak werd het energiecontract beëindigd en de klant hoefde geen boete te betalen.

Vragen?

Bent u ook opgelicht door een energie tussenpersoon en heeft u daar vragen over? U kunt te allen tijde vrijblijvend contact opnemen met mr. P.A. (Pietro) Bonaparte, advocaat aansprakelijkheidsrecht bij SMART Advocaten, via 040-4009106 of mail naar: pietro@smartadvocaten.nl.