Vergunning vermogensbeheer

Collectief vermogensbeheer is een vorm van beleggen waarin beleggers participaties kopen in een beleggingsvehikel. Dit kan bestaan uit een beleggingsmaatschappij of beleggingsfonds. De vermogensbeheerder is voorts belast het vermogensbeheer over het ingebrachte kapitaal binnen het beleggingsvehikel. Het rendement bestaat veelal uit een toename van de waarde van de participaties.

Het voordeel van collectief vermogensbeheer ten opzichte van individueel vermogensbeheer is onder andere erin gelegen dat participanten vaak tegen lagere kosten en met een beperkte kapitaalinbreng aan een beleggingsvehikel kunnen deelnemen.

Vergunning van de AFM nodig?

Collectief vermogensbeheer mag niet zonder meer worden verricht. Collectief vermogensbeheer is immers bij wet gereguleerd. Gelet op artikel 2:65 lid 1 Wet op het financieel toezicht (Wft) is het verboden om een beleggingsinstelling te beheren of rechten van deelneming in een beleggingsinstelling aan te bieden zonder dat de (vermogens)beheerder van een beleggingsinstelling over een vergunning van de AFM beschikt. Wanneer het een beleggingsmaatschappij zonder een externe beheerder betreft, dan dient deze tevens over een vergunning te beschikken.

Niet iedere beleggingsinstelling heeft echter een vergunning nodig van de AFM. Onder bepaalde omstandigheden kunnen beheerders van een beleggingsinstelling een beroep doen op een uitzondering of een vrijstelling. Deze uitzonderingen en/of vrijstellingen zijn ook in de Wft en daarop gebaseerde lagere wet- en regelgeving opgenomen. Zo zijn bepaalde pensioenfondsen of overheidsinstellingen uitgezonderd van de vergunningsplicht.

Zorgplichten

Tot slot verdient opmerking dat beleggingsinstellingen gebonden zijn aan zorgplichten die in de Wft zijn gecodificeerd. Deze zorgplichten zijn gedragsregels. Zo dient de beheerder van een beleggingsinstelling participanten duidelijk, correct en in niet mis te verstane bewoordingen te informeren over de kenmerken van de beleggingsinstelling en de participaties. Indien deze gedragsregels niet in voldoende mate in acht worden genomen, kan aansprakelijkheid volgen wanneer beleggers daardoor schade hebben opgelopen.

Conclusie

Heeft u vragen omtrent verboden, uitzonderingen en/of vrijstellingen onder de Wft en/of heeft u andere vragen op het gebied van financieel recht, dan kunt u te allen tijde vrijblijvend contact opnemen met mr. Pietro Bonaparte via 040-2841172 of via onze website.

Uw advocaten

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs