Zorgplicht Bitcoinhandel

Het afgelopen jaar heeft de beleggingswereld in toenemende mate belangstelling getoond in de cryptovalutahandel. Bitcoin, Ethereum, Ripple en Litecoin zijn populair onder deze beleggers. Cryptovalutahandel is een oplossing voor het ‘’double-spending-probleem’’. Bij het uitvoeren van transacties komt er geen bank, tussenpersoon en/of notaris aan te pas. Het systeem controleert zichzelf. Dit dankzij de blockchaintechnologie. Ondanks de toenemende interesse, staat de cryptovalutahandel onder druk. De afgelopen weken is de waarde van cryptovaluta drastisch afgenomen. Een van de oorzaken is dat de financiële toezichtautoriteiten wereldwijd paal en perk willen stellen aan toenemend gebruik van de omstreden cryptovaluta.

Toezicht AFM

De Autoriteit Financiële markten (AFM) heeft consumenten in juni en november 2017 gewaarschuwd voor het investeren in cryptovaluta. Sterker nog, de AFM raadt het consumenten op dit moment de handel af wegens de potentiële financieel economische criminaliteitsrisico’s. Het gevaar van witwaspraktijken, misleiding, oplichting en manipulatie liggen op de loer.

De AFM houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten. Het is echter zeer de vraag of dat de AFM, indien nodig, tevens handhavend zal optreden. Dit omdat de kans bestaat dat de cryptovalutahandel mogelijk buiten de reikwijdte van de financiële toezichtwet- en regelgeving valt.

Kamervragen

Mede naar aanleiding van de waarschuwingen van de AFM zijn aan het eind van het jaar Kamervragen gesteld. Op de vraag of (potentiele) beleggers (beter) geïnformeerd zouden moeten worden, gaf Minister Hoekstra (Financiën) als antwoord dat hij momenteel geen noodzaak ziet om nadere maatregelen te nemen. Uiteindelijk is de belegger zelf verantwoordelijk voor het onderzoeken van eventuele risico’s. Terecht?

Zorgplicht Bitcoin

Vanwege de toenemende vraag naar de Bitcoin, staan bedrijven op om de handel in Bitcoin te faciliteren. Dit is sinds 18 december 2017 mogelijk door een Amerikaans derivatenbeursbedrijf (Chicago Mercantile Exchange). Bedrijven die de handel in Bitcoin faciliteren, hebben een zorgplicht in acht te nemen. Deze zorgplicht is thans gecodificeerd in artikel 4:90 e.v. Wet op het Financieel Toezicht (Wft). Voor de Bitcoinhandel brengt deze zorgplicht met zich mee dat bedrijven op eerlijke, billijke en professionele wijze dienen in te zetten voor de belangen van de Bitcoinbeleggers. Schending van deze zorgplicht bij het verhandelen van Bitcoin, kan mogelijk leiden tot aansprakelijkheid.

Vragen?

Heeft u een vraag over de zorgplicht bij Bitcoinhandel of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt te allen tijde vrijblijvend contact opnemen met mr. Pietro Bonaparte via 040-2841172 of via onze website.

Uw advocaten

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs