Bijzondere zorgplicht

Gezien de ontwikkelingen binnen de rechtspraak kan worden geconcludeerd dat banken, gelet op hun maatschappelijke positie, gehouden zijn om een (bijzondere) zorgplicht in acht te nemen. Banken vervullen namelijk een belangrijke spilfunctie in de maatschappij. Daarnaast beschikken banken over een bijzondere expertise op het gebied van financiële dienstverlening en financiële producten. In dit artikel staat de bijzondere zorgplicht centraal.

De algemene zorgplicht

De algemene zorgplicht houdt kortgezegd in dat de bank bij het verstrekken van financiële producten rekening moet houden met de gerechtvaardigde belangen van de degene die een financieel product/dienst afneemt.

De bijzondere zorgplicht

Onder bepaalde omstandigheden is de bank echter gehouden een bijzondere zorgplicht in acht te nemen. Deze bijzondere zorgplicht heeft de strekking om niet-professionele beleggers, consumenten, en in een bepaalde mate ook ondernemers, te beschermen tegen nadelige consequenties en risico’s van (schadelijke) financiële producten. Deze bijzondere zorgplicht gaat zo ver dat een bank actief moet voorkomen dat de onwetende, lichtvaardige en onkundige niet-professionele belegger/consument met schadelijke financiële producten worden geconfronteerd, welke een enorme impact kunnen hebben op zijn financiële positie.

De omvang van de bijzondere zorgplicht

De omvang van de bijzondere zorgplicht wordt enerzijds gevormd door het publiekrecht en anderzijds door het privaatrecht. Onder deze zorgplicht vallen de normen uit de Wet op het financieel toezicht, alsmede de normen die zich op basis van de redelijkheid en billijkheid in het privaatrecht hebben ontwikkeld.

Aansprakelijkheid bij schending bijzondere zorgplicht

Wanneer de bijzondere zorgplicht onvoldoende in acht wordt genomen, is de bank in beginsel aansprakelijk. De belegger, consument of ondernemer kan in dat geval de bank aansprakelijk stellen voor de schade die hij heeft geleden wegens schending van de bijzondere zorgplicht.

Vragen?

Heeft u een vraag over de bijzondere zorgplicht of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u te allen tijde vrijblijvend contact opnemen met mr. Pietro Bonaparte via 040-2841172 of via onze website.

Uw advocaten

Onze succesverhalen

Gerelateerde blogs