Van wie is het koningslied?

Componist John Ewbank kwam onder stevig kritiek te liggen. Aanleiding waren de tenenkrommende teksten in het officiële Koningslied. Vanwege de publieke spot liet hij weten het lied in te trekken. Het Nationaal Comité Inhuldiging besloot anders: het lied blijft.

John Ewbank werkte niet als enige aan het lied. Hij componeerde slechts de melodie. De massaal verguisde tekst werd door onder anderen Daphne Dekkers samengesteld uit inzendingen vanuit het Nederlandse publiek. De meewerkende artiesten kunnen zich beroepen op hun zogeheten Naburige Rechten.

Juridisch hebben de componist, de tekstschrijvers en de meewerkende artiesten waarschijnlijk niets meer over het Koningslied te zeggen. Het Nationaal Comité heeft als opdrachtgever vermoedelijk vooraf het auteursrechtelijke eigendom over het lied bedongen, en dus de volledige zeggenschap. De makers van het lied hebben dan nauwelijks nog inspraak over de verveelvoudiging en de publicatie ervan.

Dat het volledige eigendom over de auteursrechten waarschijnlijk in handen is van het Nationaal Comité is nog geen vrijbrief om alles met dat lied te mogen doen. De makers houden hoe dan ook hun persoonlijkheidsrechten. Zij mogen het lied verbieden als het bijvoorbeeld wordt verminkt, gewijzigd of zonder naam van de auteurs openbaar wordt gemaakt. Parodieën op het lied moeten zij wel verdragen.

Het is een jammerlijk gemiste kans dat de makers de hun toegekende bevoegdheid niet hebben gebruikt: “Heeft de maker van het werk het auteursrecht overgedragen dan blijft hij bevoegd in het werk zodanige wijzigingen aan te brengen als hem naar de regels van het maatschappelijk verkeer te goeder trouw vrijstaan.” (art. 25, lid 4 Auteurswet) Hun recht om de vele taalfouten te herstellen hebben de makers helaas niet gegrepen.