Doorstromen zonder risico

Doorstromen naar een andere woning is met de huidige huizenmarkt een riskant avontuur geworden. Veel potentiële doorstromers zijn onzeker of de verkoopopbrengst van hun oude woning voldoende zal zijn.

Voordat een nieuwe woning wordt gekocht willen zij daarom eerst hun oude woning hebben verkocht. Toch is het niet altijd nodig de verkoop van de oude woning af te wachten. Juridisch bestaan er creatieve mogelijkheden zonder risico alvast een nieuwe woning te kopen voordat de oude is verkocht.

Zo kunnen partijen afspreken dat de koop van de nieuwe woning altijd eenzijdig en zonder boete ontbonden kan worden als de koper zijn bestaande woning niet binnen bepaalde tijd, bijvoorbeeld binnen 6 maanden, zal hebben verkocht. De verkoper kan op zijn beurt bedingen dat het hem binnen die termijn vrij staat te proberen zijn woning alsnog voor een hogere prijs te verkopen en dat hij de koper in de gelegenheid stelt dan alsnog te kopen. De verkoper weet dan dat er een bodemprijs is waartegen hij zijn woning waarschijnlijk kwijt kan. De koper weet dat hij geen risico loopt als hij zijn oude woning niet verkocht krijgt.

Ook is het mogelijk af te spreken dat de verkoper de netto hypotheeklasten van de bestaande woning van de koper gedurende een bepaalde maximale periode, bijvoorbeeld gedurende maximaal één of twee jaren, op zich zal nemen. De contante waarde hiervan blijft dan ter zekerheid in depot bij bijvoorbeeld de notaris. Partijen kunnen daarbij afspreken tegen welk bodembedrag de koper zijn bestaande woning in elk geval zal verkopen. Daarnaast kunnen partijen hierbij afspraken maken over de verdeling van het restantbedrag voor zover de woning eerder wordt verkocht dan vóór het verstrijken van de maximale termijn.